Kompetanse

Forskningsparken – Åpent hus med Link International

Få bedre resultater – bli bevisst din egen salgsadferd! 40 deltakere ville vite mer om dette på Åpent hus 11. februar.

Åpent hus hadde denne gangen invitert Link International ved Terje Strøm og Nina Leegaard til å dele pedagogiske verktøy for å forbedre ens egen salgsinnsats. Det var kompetanseheving og bevisstgjøring på en og en halv time. Det er det som er formålet med seminarrekken Åpent hus; å gi deltakerne rask tilgang til faglig påfyll innenfor ulike fagområder.

Bilde av salgskurs instruktør Terje Strøm

Salgstrening
Terje Strøm og Nina Leegaard var tydelige på at det å være god på salg ikke handlet om teori, men om ferdigheter. Mange gjør feil i å overdrive egen endringsevne. Alle deltakerne på seminaret fikk utdelt praktisk verktøy for egen læring, et skjema for evaluering av egen adferd i møter med kunder. Ved å øke bevisstheten om endringsbehov er endringen lettere å adoptere, hevdes det. Still de rette spørsmålene ”Den beste måten å overtale folk på, er å stille spørsmål som får folk til å overtale seg selv”. Det er i følge foredragsholderne den viktigste setningen å merke seg når man arbeider med salg.

Bilde Terje Strøm