Kompetanse

Bruk kundemøtene til salgstrening !

Mange sammenligner salg med idrett og ved at man må trene før man spiller kamp.

I idretten er det utenkelig med et lag som ikke trener mellom kampene. Vi mener at det er “kampene” i salg, dvs. kundemøtene og ikke salgskursene, som er den viktigste treningsarenaen for en selger. De fleste selgere snakker med kunder hver dag, og ved å se på kundesamtalene som trening vil de lære mye raskere.

For å gjøre hvert kundemøte til en treningsøkt har vi utviklet SelgereAkademiet som blant annet inneholder evalueringsmoduler som kan brukes til kartlegging og bevisstgjøring av selgernes ferdigheter. Selgerne evaluerer seg selv og hverandre i sambesøk eller ved medlytt. I tillegg kan leder evaluere og registrere selgernes adferd i kundemøter der leder er med. På denne måten oppnår vi raskere positiv adferdendring. Kartlegging av selgernes ferdigheter vil vise hvor den enkelte selger har forbedringspotensiale.

Gjennom evalueringen av det enkelte kundemøte vil selger bli bevisst på:

1. Hva selgeren gjorde som var bra
– sannsynligheten for at selger gjør det igjen øker

2. Hva selgeren gjorde som ikke var så bra
– sannsynligheten for at selgeren ikke gjør det neste gang øker

3. Hva selgeren glemte å gjøre.
– sannsynligheten for at selgeren gjør det neste gang øker

Fortell oss hva du mener