Stillingsannonser

Vi søker driftsingeniør til T-banens driftssentral

Av 22. november 2011 Ingen kommentarer

Kollektivtransport (KTP) har valgt Link International som rekrutteringsbyrå i prosessen med rekruttering av Driftsingeniør til T-banens driftssentral. <stillingen er besatt>
 


Er du miljøbevisst? Ønsker du å gjøre Oslo til en bedre by? Vil du være med på å etablere fremtidens infrastruktur for kollektivtransport?

Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) er Norges største transportselskap målt i antall reiser. Konsernet omfatter Oslotrikken AS, Oslo T-banedrift AS og Unibuss AS, samt enheter for vedlikehold av infrastruktur og vogner. Forventet befolkningsvekst og miljøfokus gjør at kollektivtrafikk er et betydelig satsningsområde. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo Konsernet har ca. 3300 ansatte og omsetter for ca. 3.0 milliarder kroner.

Infrastruktur er eier av konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane og har ansvar for forvalting drift og videreutvikling av disse. Enheten har 60 medarbeidere med et drifts- og investeringsbudsjett på henholdsvis ca. 500 mill kr og 1 250 milI kr. Enheten står overfor store spennende utfordringer. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som investeringer i ny og utbedret infrastruktur økes betydelig.

I banesjefens stab er det nå ledig stilling som driftsingeniør for T-banens driftssentral. Banesjefen har det samlede ansvar for infrastruktur, dvs. Eierskap, forvalting, drift, vedlikehold og utvikling av infrastrukturen. Driftsingeniør for T-banens driftssentral har ansvar for at driftssentralen er sikker og operativ for bruk døgnkontinuerlig.

Hovedoppgaver:

 • Teknisk oppfølging av sentralens enkeltsystemer og T-banens sanntidsinformasjonssystem
 • Teknisk oppfølging av sentralens helhetlige systemsamspill
 • Teknisk støttefunksjon for trafikkleder
 • Forvaltning, drift og vedlikehold på de tekniske støttesystemene, herunder dokumentasjon
 • Ansvarlig for adgangskontroll, spesielt tekniske rom
 • Ansvarlig for beredskapsavtaler for alle systemer
 • Ansvarlig for testing av alle endringer før implementering

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør innenfor et av elektrofagene
 • Bred praksis innenfor kontroll og overvåkingssystemer, evt IT
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Høy grad av serviceinnstilling

Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) kan tilby:
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø som legger vekt på kompetanseheving og trivsel. I tillegg tilbys konkurransedyktige betingelser, fleksibel arbeidstid, og frikort for kollektivreiser. Arbeidssted er sentralt på Tøyen i Oslo.

For mer informasjon og eventuelt avtale om intervju, ta kontakt med:

Terje Strøm, rådgiver i Link International på telefon 911 44 511

eller

Sverre Bragstad, rådgiver i Link International på telefon 906 59 283

Søknad med vedlagt CV sendes til: strom@linkinternational.no