Stillingsannonser

Vi søker Sakkyndig Driftsleder til KTP AS

Av 14. februar 2012 Ingen kommentarer
Kollektivtransportproduksjon AS har valgt Link International som rekrutteringsbyrå for bistand ved rekruttering av ny Sakkyndig Driftsleder. Hovedoppgaven er å sikre at el-anleggene bygges og brukes i henhold til gjeldende lover, forskrifter og normer.
Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) er Norges største transportkonsern målt i antall reiser. Konsernet omfatter Oslotrikken AS, Oslo T-banedrift AS og Unibuss AS, eiendom/infrastrukturenhet, produksjonsenhet for vedlikehold av infrastruktur og vogner samt sentrale stab- og støttefunksjoner. Forventet befolkningsvekst og miljøfokus gjør at kollektivtrafikk er et betydelig satsingsområde. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo. Konsernet har ca. 3700 ansatte og omsetter for ca. 3,3 milliarder kroner.

Infrastruktur er eier av konsernets eiendommer inkludert infrastruktur for trikk og T-bane, og har ansvar for forvaltning, drift, og videreutvikling av disse. Enheten har 60 medarbeidere, med et drifts- og investeringsbudsjettet på henholdsvis ca 500 mill kr og 1 250 mill. Enheten står overfor store spennende utfordringer. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som investeringsprosjektene i ny og utbedret infrastruktur økes betydelig.

Hos Infrastruktur er det nå ledig stilling som sakkyndig driftsleder. Dette er en spennende og utfordrende funksjon som skal sikre at vi bygger, ivaretar og bruker alle el-anleggene i henhold til gjeldene lover og forskrifter, med tilhørende relevante normer.

Vil du være med på å utvikle fremtidens infrastruktur for kollektivtransport?

Hovedoppgaver:

Ansvar for å ivareta funksjonen som sakkyndig driftsleder herunder forestå intern installasjonsvirksomhet knyttet til elkraftanlegg.

  • Påse at vi bygger, ivaretar og bruker alle våre elkraftanlegg i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  • Utarbeide og videreutvikle nødvendige prosedyrer og rutiner, inklusive ansvar for Driftsleders instrukser.
  • Kontaktperson mot DSB og DLE.

Kvalifikasjoner:

 Må ha nødvendig kompetanse til å få godkjenning som sakkyndig driftsleder.

  • Sivilingeniør eller ingeniør med relevant fagkrets eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring innenfor området kan kompensere noe for eventuell manglende formell kompetanse.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Trygg, tålmodig og beslutningsdyktig.
Du tilbys:

Hos oss får du varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø som legger vekt på kompetanseheving og trivsel. I tillegg tilbyr vi konkurransedyktige betingelser, fleksibel arbeidstid, og frikort for kollektivreiser i Oslo. Arbeidssted er sentralt på Tøyen i Oslo.

Vi vil at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

For ytterligere informasjon om denne muligheten er du velkommen til å kontakte Sverre Bragstad i Link International på telefon 906 59 283 eller mail bragstad@linkinternational.no