Kompetanse

Du trenger ikke å være dårlig for å bli bedre!

Du trenger ikke å være dårlig for å bli bedre!. Selgerakademiet er utviklet for selgere som ønsker kontinuerlig å forbedre sine salgsferdigheter.

Som et supplement til, eller erstatning for tradisjonelle salgskurs har Link International utviklet SelgerAkademiet. Vår erfaring er at det må trenes regelmessig over tid for at teorien skal ”feste” seg og etter hvert bli til varige ferdighetsforbedringer.

Video selgerdemo:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=UJ3KOgjFr4M&feature=player_detailpage#t=2s[/tube]

Video salgssjefsdemo:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=zjR0O5tLkvE[/tube]

Selgerakademiet er tilpasset selgere og salgsledere som har en hektisk hverdag hvor det er vanskelig å sette av hele dager til salgstrening. Ved regelmessig evaluering av kundesamtaler, vil selger bli bevisstgjort på hva han gjorde som var bra, hva som ikke var så bra og hva han glemte. På denne måten vil teorien gradvis sitte bedre og etter hvert vises i form av reelle ferdighetsforbedringer og økt salg. Ved å trene gjennom evaluering av reelle kundesamtaler i stedet for tradisjonelle kurs og rollespill, vil verdifull salgstid frigjøres. Med Selgerakademiet vil selgerne, etter at de har lest teorien og laget sin verktøykasse, bruke ca 10 minutter til evaluering av en kundesamtale i uken. Salgslederen vil bruke noen få minutter før utviklingssamtaler med selgerne til å se på og gi karakter på selgernes verktøykasse og evalueringer. På denne måten vil alle selgerne oppleve å bli «sett» ved at leder kan gi anerkjennelse for det de gjør som er bra og konstruktiv dialog om det som kan bli enda bedre. Kvaliteten på utviklingssamtalene vil bli bedre med Selgerakademiet!

Vi i Link International mener at å kjøpe dyre salgskurs fra eksterne konsulenter som oftest kun gir en marginal og kortvarig effekt. For at selgerne virkelig skal bli gode, må det trenes regelmessig.

Selgerakademiet er et program som kan spesialtilpasses og består i utgangspunktet av følgende moduler og verktøy:

1. Salgsteori

Teorimoduler for de ulike fasene innen salgsprosessen. Selgerne leser og svarer på kontrollspørsmål underveis og oppnådd resultat lagres i karakterbok.

2. Min verktøykasse

Selger lager sine personlige kundesamtalemaler basert på teorien og tilpasset sine produkter og kunder. Leder får melding om at selger har laget en mal og kan vurdere, kommentere og gi karakter i karakterboken.

3. Min treningslogg

Verktøy for ”on-the-job-training”. Selgerne trener ved å fylle ut og lagre evalueringer på seg selv og kollegaer i sambesøk eller medlytt på telefon. Leder kan også fylle ut evalueringer og gi karakter i karakterboken.

Vi ønsker å hjelpe våre kunder til å bli mest mulig uavhengige av eksterne kursleverandører. Av den grunn er programmet basert på at vi gir salgslederen og selgerne verktøy slik at han/hun kan gjennomføre salgstreningsprogrammet selv for sine selgere. Selgerakademiet kan utvides til Selgerakademiet plus hvis du ønsker å gjennomføre interne temasamlinger for dine selgere i tillegg.

For mer informasjon, ta kontakt: Send epost