Kompetanse

Hvordan komme Top of mind hos dine kunder ?

Kunder i dag ønsker i mindre grad enn tidligere å møte selgere på generelt grunnlag for å diskutere mulige behov og mulige nye løsninger. Trenden er at kundene selv ønsker å skaffe seg informasjon om mulige løsninger når et problem eller behov oppstår. Deretter tar de kontakt med en eller flere aktuelle leverandører. Som selger er det derfor mer viktig enn noen gang å sørge for at du er “Top of mind” hos dine kunder. Med en god Top of mind strategi sørger du for at det er deg, og ikke en dine konkurrenter, kunden først tenker på når de får et problem eller et behov som dine produkter eller tjenester kan løse.

Du bør absolutt utarbeide en god Top of mind strategi hvis det er mulig at kundene tenker dette når du tar kontakt:

“Jeg vet ikke hvem du er…”
“Jeg kjenner ikke firmaet ditt…”
“Jeg kjenner ikke ditt firmas produkter og tjenester…”
“Jeg vet ikke hva dere står for…”
“Jeg vet ikke hvilke kunder dere har…”
“Jeg kjenner ikke ditt firmas renommé…”
“Jeg kjenner ikke ditt firmas økonomiske situasjon…”
… hva var det du ville selge meg, sa du ?

Andre forhold som gjør en god Top of mind strategi spesielt viktig, er hvis du selger tjenester, produkter eller løsninger hvor det kan gå lang tid før det oppstår et problem eller behov som gjør det nødvendig for kunden å ta kontakt med deg.

Selgerakademiet er nå utvidet med en Top of mind modul som hjelper deg med å lage din personlige Top of mind strategi og aktiviteter.

For mer informasjon, ta kontakt 🙂