Kompetanse

Kurs gir bare 30% læringsutbytte, hvordan oppnå 100%?

Svaret er Læringsmodellen 70-20-10 som blir brukt blant annet av Princeton University i USA. Modellen er utviklet av Michael M. Lombardo og Robert W. Eichingers som hevder at 70% av det vi lærer, lærer vi gjennom egne erfaringer i jobben og 20% gjennom samhandling med andre. Bare 10% lærer vi gjennom å lese eller delta på kurs.

Det betyr at et godt kurs med teori og praktiske oppgaver bare hjelper deg 30% på læringsveien.

Derfor er 70% av fokuset i våre opplæringsprogram praktisk «on the job training» hvor du regelmessig evaluerer og justerer din egen jobbutførelse.

Undersøkelser har også vist at man allerede etter en time har glemt halvparten av det man har lært på kurs med mindre man umiddelbart praktiserer og øver på det man har lært.

Våre 70-20-10 program følger deg hele veien fra ny kunnskap til anvendte ferdigheter…

702010hjulVi leverer 70-20-10 opplæringsprogram innen:

  • Ledelse
  • Salg
  • Kundeservice
  • Callsenter
  • Kommunikasjon
  • Implementering av «Best practice»
  • m.m.

Se en kort youtubevideo om 70:20:10

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=t6WX11iqmg0[/tube]

Kontakt oss for mer informasjon: send epost