Stillingsannonser

Overingeniør Signal- og sikringsanlegg

Kollektivtransportproduksjon AS har valgt Link International til rekrutteringbyrå og vi søker nå etter en Sivilingeniør / Ingeniør som vil ta del i tidenes kollektivsatsing.

Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) er Norges største transportkonsern målt i antall reiser. Konsernet omfatter Oslotrikken AS, Oslo T-banedrift AS og Unibuss AS, infrastruktur samt produksjonsenhet for vedlikehold av infrastruktur og vogner. Forventet befolkningsvekst og miljøfokus gjør at kollektivtrafikk er et betydelig satsingsområde. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo. Konsernet har ca. 3700 ansatte og omsetter for ca. 3,3 milliarder kroner.

Infrastruktur er eier av konsernets eiendommer inkludert infrastruktur for trikk og T-bane, og har ansvar for forvaltning, drift, og videreutvikling av disse. Enheten har ca 60 fast ansatte medarbeidere, med et drifts- og investeringsbudsjettet på henholdsvis ca 500 mill kr og 1 250 mill. Vi står overfor store utfordringer. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal effektiviseres samtidig som investeringsprosjektene i ny og utbedret infrastruktur økes betydelig.

Overingeniør Signal- og sikringsanlegg

Hovedoppgaven vil være:

  • Kravstiller mht prosjektleveranser
  • Oppfølging og verifikasjon av tiltak i signal- og sikringsanleggene
  • Oppfølging av leveranse fra interne og eksterne leverandører
  • Testing av systemene
  • Bistå fagsjef etter behov

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Sivilingeniør eller ingeniørutdannelse innen fagområdet (for eksempel elektronikk / teknisk kybernetikk). Lang og bred erfaring innen fagområdet kan kompensere for eventuell noe mangelfull teoretisk bakgrunn.
  • Erfaring innen design av signal og sikringsanlegg (ev kontroll/PSD/ESD systemer)
  • Resultatorientert med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Nøyaktig og pålitelig, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 Vi kan tilby:

Hos oss får du varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø som legger vekt på kompetanseheving og trivsel. I tillegg tilbyr vi konkurransedyktige betingelser, fleksibel arbeidstid, ordinær arbeidstid fra 8:00 til 15:35, og frikort for kollektivreiser. Arbeidssted vil være på Tøyen i Oslo.

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte rådgiver Sverre Bragstad i Link International på telefon 906 59 283 eller mail bragstad@linkinternational.no.