Stillingsannonser

Leder for produktutvikling av Svane® madrasser

Av 19. november 2012 Ingen kommentarer

Ekornes har valgt Link International som rekrutteringsbyrå i forbindelse med rekruttering av leder for produktutvikling av Svane® madrasser.

Ekornes ASA er den største møbelprodusenten i Norden og eier bl.a. merkenavnene Ekornes®, Stressless® og Svane®. Stressless er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes, Stressless og Svane er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. Produksjonen foregår i 7 fabrikkanlegg, 6 i Norge og 1 i USA. Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder.

Ekornes’ visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Forretningsidéen til Ekornes bygger blant annet på å tilby produkter som i pris og design henvender seg til et bredt publikum. I tillegg skal konsernet utvikle og produsere produkter som er fremragende med hensyn til komfort og funksjon.

Ekornes Fetsund AS har eierskapet til / forvaltningen av madrassporteføljen til Ekornes. Denne markedsføres gjennom merkenavnet Svane.

Produktutviklingsavdeling består av 4 kompetente medarbeidere og sitter på eierskapet til/ forvaltningen av madrass porteføljen til Ekornes. Denne markedsføres gjennom merkevaren Svane. De er i en spennende utvikling og har nettopp lansert den høyteknologiske verdensnyheten Svane Zesam, se www.ekornes.no/svane-madrasser.

Stillingens ansvar

  • Ansvar for å kommersielt videreutvikle bedriftens produktportefølje i nært samarbeid med resten av ledergruppen og produktrådet for Svane®.
  • Påse at PU avdelingen jobber i tråd med konsernets vedtatte prosedyrer for produktutvikling, og at de planer/tidsfrister som vedtas gjennomføres/overholdes.
  • Personalansvar for en avdeling bestående av 4 personer (+ leder). Sørge for at Svane® over tid etablerer en posisjon som produktledende, og assosieres med innovasjon og markedsorientering.


Ønskede kvalifikasjoner:

  • utdannelse på høyskole/universitetsnivå innenfor produktdesign og/eller teknisk ingeniør kompetanse
  • erfaring fra PU miljøer der innovasjonsprosesser har vært i fokus
  • ledererfaring/egenskaper
  • strukturert personlighet med erfaring fra strukturerte PU prosesser
  • markedsorientert med en kommersiell grunnforståelse
  • motiverende og derigjennom miljøskapende

Riktig kandidat kan forvente konkurransedyktige betingelser.

For ytterligere informasjon om denne spennende utfordringen er du velkommen til å ta kontakt med rådgiver Sverre Bragstad i Link International på telefon 906 59 283 eller mail bragstad@linkinternational.no.