Stillingsannonser

Har du erfaring fra kjøretøy og logistikk?

Av 27. januar 2013 Ingen kommentarer
Forsvaret har valgt Link International som rekrutteringsbyrå for teknisk personell.
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og gods via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon for Landkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for landbasert materiell som for eksempel kjøretøy og våpen. FLO Landkapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter. Divisjonen har ca 160 ansatte. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Lillehammer og Elverum.

Ved FLO Landkapasiteter/Kjøretøyavdelingen på Kolsås er det ledig 2 stillinger som Overingeniør kode 1087,

Kjøretøyavdelingen er organisert under FLO Landkapasiteter og er ansvarlig for å anskaffe- samt følge opp utvikling og drift av Forsvarets kjøretøysystemer (Lastevogner, feltvogner, beltevogner, 4- og 6 hjulinger, snøscootere og tilhengere).  Avdelingen er fagmyndighet for kjøretøymateriell i Forsvaret.

 

Ansvarsområde for stillingene

Stillingene skal dekke behov innenfor Kjøretøyavdelingen mot terrengkjøretøy, henholdsvis mot kjøretøysystemet lette terrenggående kjøretøy (4- og 6 hjuling samt snøscooter) og mot Feltvogn. Ansvarsområdet for stillingene er logistikkrelatert, hvor mange av arbeidsoppgavene vil være rettet mot å tilrettelegge systemet for optimal drift.

Typiske oppgaver og ansvar tillagt stillingen vil være kodifisering av reservedeler, oppfølging av reservedelsforbruk, konfigurasjonsstyring og kontroll, driftsoptimalisering samt vedlikehold av dokumentasjon til systemet.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3 års utdanning innen fagområde kjøretøy og/eller logistikk. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Gode samarbeidsevner med ulike fagmiljøer, god vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt.
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.
 • Det kreves god kunnskap om bruk av EDB som arbeidsverktøy.
 • Forvaltningssystemet til Forsvaret er SAP basert, det er derfor et ønske at man har kjennskap til SAP

Betingelser

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 62-66 fra kr 513.000,- til kr 552.700,- brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling, interessante og krevende arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • På Kolsås har vi en egen idrettshall med svømmebasseng, og du vil ha mulighet for å trene inntil to timer i arbeidstiden pr uke. Bedriftsidrettslag med mange ulike grupper og aktiviteter.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansattes barn.
 • Som ansatt i Forsvaret blir du også medlem av Statens pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger med blant annet mulighet for gunstig låneordninger.

 

Link International Norge AS bistår Forsvaret i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. . Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).