Stillingsannonser

Overingeniør – Beskyttelse av materiell og personell

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og gods via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon for Landkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for landbasert materiell som for eksempel kjøretøy og våpen. FLO Landkapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter. Divisjonen har ca 180 ansatte. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Lillehammer og Elverum.

Ved FLO Landkapasiteter/Stridskjøretøyavdelingen er det nå ledig stilling som Overingeniør kode 1087. Tjenestested er Kolsås.

Stridskjøretøyavdelingen er organisert under FLO Landkapasiteter og er ansvarlig for å ivareta eierskapsforvaltning av stridskjøretøysystem i henhold til fastsatte krav, samt å støtte investeringsprosjekter. Med eierskapsforvaltning menes blant annet planlegging av tekniske endringer, utføre konfigurasjonsstyring, utarbeide bestemmelser for drift og vedlikehold, samt føre kontroll med at Forsvarets avdelinger følger bestemmelsene

Det må påregnes kortere tjenestereiser på inntil 30 dager i inn- og utland, også til norske styrkebidrag i internasjonale operasjoner.

Stillingens ansvarsområde

Stillingsinnehaver skal utføre saksbehandling og teknisk rådgivning innenfor fagområdet beskyttelse i FLO Landkapasiteter. Dette omfatter prosjektarbeid, systemstudier og testvirksomhet, å holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen og å delta i nasjonale og internasjonale fora innenfor fagområdet.

Med beskyttelse menes tiltak som vil redusere eller hindre skadevirkningen av ulike trusler, for eksempel våpen benyttet mot personell og materiell.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse fra universitet eller høyskole på lavere nivå og innen fysikk/materialteknologi, maskin, eller annet relevant fagfelt.
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring.
 • Søkeren må være fysisk og helsemessig skikket for tjenestereiser til internasjonale operasjoner.
 • Det er ønskelig at søkeren har erfaring fra test- eller prøvevirksomhet.
 • Gode samarbeidsevner med ulike fagmiljøer, god vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • God kunnskap om bruk av EDB som arbeidsverktøy.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

Du tilbys

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 62-68 fra kr 513.000,- til kr 572.700,- brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver,
 • Gode utviklingsmuligheter (kurs, skole)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt overtid iht gjeldende regler
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ”Overingeniør – Beskyttelse” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 22.03.2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).