Stillingsannonser

Overingeniør – Quality Assurance og Risk Manager (QA/RM)

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og gods via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon for Landkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for landbasert materiell som for eksempel kjøretøy og våpen. FLO Landkapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter. Divisjonen har ca 180 ansatte. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Lillehammer og Elverum.

Ved FLO Landkapasiteter / Prosjektavdelingen er det ledig stilling som Quality Assurance og Risk Manager (QA/RM) kode 1087- Overingeniør. Dette er en midlertidig prosjektstilling, i første omgang for 4 år med mulighet for forlengelse og eventuell fast tilsetting. Tjenestested er Kolsås.

Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) Landkapasiteter søker etter QA (Quality Assurance /RM (Risk Manager) til Prosjekt P5436 Nye kampvogner til Hæren.

Prosjekt P5436 skal oppgradere og modifisere Hærens flåte av middelstunge panserkjøretøy med tilhørende støtte- og delsystemer, herunder teknologisk utdanningsmateriell. Prosjektet er et av Forsvarets mest omfattende og komplekse prosjekter og stiller store krav til prosjektorganisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne. QA/RM vil få ansvaret for koordinering av kvalitetsarbeid og risikostyring ved Prosjekt P5436 med underprosjekter. I forbindelse med risikostyring benyttes Easyrisk manager.

Hovedarbeidsoppgaver

Lede prosjektets kvalitets- og usikkerhetsarbeid i P-5436 ”Nye kampvogner til Hæren”

 • Planlegging og gjennomføring av usikkerhetsgjennomganger, herunder
  • Beskrivelse av prosjektets usikkerhetsbilde
  • Identifisering og oppfølgning av risikoreduserende tiltak
  • Oppdatering av prosjektets Easyrisk manager
 • Planlegge å gjennomføre kvalitetsgjennomganger herunder
  • Koordinere kvalitetssikringsaktiviteter med leverandører
  • Verifisere at krav til kvalitet er innarbeidet i prosedyrer og arbeidsprosesser
  • Sikre at påkrevd dokumentasjon og sertifikater blir utstedt

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets- / høgskoleutdanning på minimum bachelornivå med relevant fagkrets.
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring. Det er ønskelig med sertifisering som kvalitets/risiko manager. Det er videre ønskelig med erfaring fra QA og risikorevisjoner.
 • God helhetsforståelse
 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

Du tilbys

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 62-66 fra kr 513.000,- til kr 552.700,-

brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver,
 • Gode utviklingsmuligheter (kurs, skole)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt overtid iht gjeldende regler
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ”Overingeniør – QA/RM” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 03.04.2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).