Stillingsannonser

Overingeniør – Saksbehandler Felles integrert Forvaltningssystem (FIF)

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og gods via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon for Landkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for landbasert materiell som for eksempel kjøretøy og våpen. FLO Landkapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter. Divisjonen har ca 180 ansatte. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Lillehammer og Elverum.  Ved FLO Landkapasiteter / Driftstyringsavdelingen er det ledig stilling som Overingeniør kode 1087. Tjenestested er Kolsås.

Driftstyringsavdelingen er organisert under FLO Landkapasiteter og er prosessansvarlig for eierskapsforvaltning av militært landmateriell og koordinerer også fellesoppgaver mellom fagavdelingene innenfor ansvarsområdet.

Under begrepet landmateriell ligger alt materiell innen kategorien kjøretøy/stridskjøretøy, våpen, ingeniørmateriell og elektrooptisk materiell som brukes i landoperasjoner.

Stillingens ansvarsområde

Støtte prosjekter og eierskapsforvalter innen arbeidet med kodifisering og masterdata forvaltning. Bistå i innføring, tilrettelegging og videreutvikling av Felles integrert forvaltningssystem (FIF) i Landkapasiteter.

Fastslå metoder, utarbeide felles krav og prosedyrer som skal ligge til grunn for anskaffelse og forvaltning av informasjon/dokumentasjon for landmateriell.

Støtte materiellprosjekter og eierskapsforvalter i analyse av informasjonsbehov fra krav til endelig utarbeidet spesifikasjon.

Stillingen krever sertifisering som masterdataekspert i SAP der nødvendig opplæring vil bli gitt ved ansettelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse på høyskolenivå fortrinnsvis innenfor relevante tekniske- eller IS/IT fagområder. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Minimum 4 års arbeidserfaring innenfor fagområder som teknologi, produksjon, vedlikehold, forsynig, IS/IT mv.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring med datasystemet SAP.
 • Gode samarbeidsevner med ulike fagmiljøer, god vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • God kunnskap om bruk av EDB som arbeidsverktøy.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

Du tilbys

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 62-66 fra kr 513.000,- til kr 552.700,-

brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter (kurs, skole)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt overtid iht gjeldende regler
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Saksbehandler FIF” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 03.04.2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).