Stillingsannonser

IT-Infrastrukturarkitekt

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse av materiell i Forsvaret, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). FLO har et årlig budsjett på 14 milliarder og ca 3000 ansatte som er organisert i syv divisjoner. 
Divisjon for IKT-kapasiteter har ca 330 ansatte med hovedkontor på Kolsås og enheter på Kjeller og Haakonsvern. Divisjonen er tillagt fagansvar for IKT og skal fremskaffe sikker IKT til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret, nasjonalt og utenlands. Divisjonen representerer et høyt kvalifisert faglig miljø med utfordrende oppgaver innen investeringsprosjekter av IKT.

IT-Infrastrukturarkitekt i Forsvaret

Vi søker deg som ønsker å være med på å gi norske soldater og offiserer de beste IT-tjenestene som kan oppdrives for å løse sine oppdrag i inn og utland.

Forsvaret har over 20 000 brukere på IKT plattformer med ulike sikkerhetsnivåer. Planlagte og kommende prosjekter og krafttak for samordning av de ulike plattformene medfører at vi søker dyktige fagfolk til et av de største og bredeste faglige miljøene i Norge. Nå trenger vi en faglig dyktig infrastrukturarkitekt til Forsvarets sikre IT plattformer.

Stillingens ansvars- og fagområde:

 • Utvikle veikart på kort og mellomlang sikt og forestå detaljerte tekniske analyser og vurderinger av tekniske løsinger. 
 • Lede og gjennomføre utarbeidelse av design, kravspesifikasjon og følge opp utvikling 
 • Utarbeide, vedlikeholde og modellere høynivådesign for IT plattformsystemer 
 • Du vil også inneha roller som teknisk ansvarlig eller delprosjektleder

Stillingens kvalifikasjonskrav

 • Du må ha utdanning som sivilingeniør/master eller tilsvarende med relevant fagkrets
 • Minimum 5 års erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av komplekse IT infrastrukturløsninger inkludert arkitekturarbeid
 • Tilleggsutdanning og erfaring innen prosjektledelse er en fordel
 •  Lang og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper:

 • Du bør ha god analytisk evne og evne til å se helheten i IT-infrastrukturer
 • Vi forventer at du er godt teknologisk oppdatert og evner å tilegne seg kunnskap om ny og endret teknologi kontinuerlig
 • Du bør ha et ønske om å bidra til at Forsvarets sikre plattformer gir Forsvarets brukere de tjenester som gjør hverdag og oppdragsgjennomføring lettere

Vi tilbyr:

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Interessante og krevende arbeidsoppgaver, samt en fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger. På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden. Det er mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansattes barn.

Arbeidssted er Kolsås.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinnsalternativ ltr. 65 – 80 (kr 542 900 til kr 756 400 brutto pr år). Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Dersom dette er en stilling du finner interessant, ta kontakt med vår rekrutteringspartner Link International AS v/Terje Einertsen på telefon 908 39 893 for mer informasjon.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes pr e-post til Link International på flo@linkinternational.noog merkes med Senioringeniør Infrastruktur.

Søknadsfrist er 03. april 2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Forsvaret er underlagt offentlighetslover. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet ( §25)