Stillingsannonser

Norges mest spennende SOA-stilling?

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse av materiell i Forsvaret, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). FLO har et årlig budsjett på 14 milliarder og ca 3000 ansatte som er organisert i syv divisjoner. 
Divisjon for IKT-kapasiteter har ca 330 ansatte med hovedkontor på Kolsås og enheter på Kjeller og Haakonsvern. Divisjonen er tillagt fagansvar for IKT og skal fremskaffe sikker IKT til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret, nasjonalt og utenlands. Divisjonen representerer et høyt kvalifisert faglig miljø med utfordrende oppgaver innen investeringsprosjekter av IKT.

Norges mest spennende SOA-stilling?

I forbindelse med at Forsvaret moderniserer sine IKT kjernetjenester søker vi nå etter en Senioringeniør innen SOA og informasjonsutvikling. Tjenestene skal fungere på tvers i Forsvarets IKT infrastruktur, fra ugraderte nettverk/plattformer og opp til gradering hemmelig

Stillingens ansvars- og fagområde: 

Dine hovedoppgaver vil være å utvikle, framskaffe, videreutvikle og forvalte tekniske løsninger og konsepter for systemer innen fagområdet SOA/SOI, og generell informasjonsutveksling mellomapplikasjoner.

Forsvaret har som målsetning å følge NATO’s satsing på tjenesteorientering av applikasjoner og grensesnitt, og søker å realisere dette gjennom bruk av webServices standardene for rask sammenkobling av egne og andre nasjoners applikasjoner—eksempelvis i forbindelse med fellesoperasjoner. Våre tjenester skal fungere innenfor et sikkerhetsdomene, men også mellom disse. Løsningene skal understøtte rask og sikker informasjonsflyt fra LAN/WAN helt ut til en soldat i felt.

Du vil være faglig rådgiver og anbefale teknisk arkitektur innen ansvarsområdet. Mange av oppgavene dine vil skje i tett samarbeid med relevante fagavdelinger i Forsvaret, som Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), og NATO.

I denne stillingen vil du få gode muligheter til faglig kompetanseutvikling, slik at du holder deg oppdatert med den teknologiske utviklingen innen fagområdet.

Stillingens kvalifikasjonskrav

Du må ha Master-utdanning innen informatikk fra universitet innen relevante studieretninger som Software Engeeneering/ Systemarbeid/Systemutvikling. Vi krever at du har bred erfaring med utvikling og innføring av SOA/SOI løsninger. Du er både arkitekt og utvikler og kjenner godt til WS-standardene. Du er god på serverside programmering med Java eller C#, og foretrekker å programmere mot grensesnitt. Du har god erfaring med IoC og ORM, skriver XML og modellerer i UML med letthet. Du har erfaring med ESB og har utviklet webServices og koblet disse løst til “bussen”. Du er opptatt av å følge prinsipper om “best practies”, og å unngå “Vendor Lockin”.

Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ønsker at du har erfaring med bruk av Open Source ESB løsninger og programmering mot disse, samt rammeverkene Spring og Hibernate.

Videre ønsker vi at du benytter en IDE, samt Maven/Git til utviklingsjobben, og at du har kjennskap til, og har benyttet, UDDI og LDAP. Har du erfaring med tradisjonell integrasjon mellom systemer er det en fordel.

Personlige egenskaper:

Du bør være utadvendt, ha gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper. Initiativrik, mål- og resultatbevisst er egenskaper vi vektlegger.

Vi tilbyr:

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling, både teknisk og merkantilt. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, både i prosjekt og løpende linjeoppgaver, samt en fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger. På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden. Det er mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansattes barn.
Arbeidssted er Kolsås.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinnsalternativ ltr. 62 – 78 (kr 513 000 til kr 711 500 brutto pr år). Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Dersom dette er en stilling du finner interessant, ta kontakt med vår rekrutteringspartner Link International AS v/Terje Einertsen på telefon 908 39 893 for mer informasjon.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes pr e-post til Link International på flo@linkinternational.noog merkes med Senioringeniør GEO.

Søknadsfrist er 03. april 2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Forsvaret er underlagt offentlighetslover. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet ( §25)