Stillingsannonser

For Sporveien AS søker vi Prosjektledere

Vil du være med på å påvirke hverdagen til 1 million mennesker? Engasjeres du av mulighetene i en stor virksomhet i endring og vekst? Da vil vi gjerne snakke med deg!Sammen skal vi bli markedets beste leverandør av kollektivtransport innen 2015. Grip sjansen hos en av Osloregionens viktigste samfunnsaktører.

Sporveien AS (tidligere Kollektivtransportproduksjon AS) er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reisende. Konsernet omfatter Oslotrikken AS, Oslo T-banedrift AS og Unibuss AS, samt enheter for vedlikehold og videreutvikling av infrastruktur og vogner, eiendomsforvaltning og prosjektforvaltning. Selskapet har om lag 3 500 ansatte og er organisert som et produksjonskonsern der majoriteten av leveransene er knyttet til kollektivtrafikk med trikk, T-bane og buss i Oslo, Akershus og Vestfold. KTP eier, forvalter, bygger ut og vedlikeholder også infrastrukturen for de skinnegående transportformene og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet består av seks aksjeselskap, tre resultatenheter samt administrative konsernfunksjoner. Selskapet omsetter årlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Forventet befolkningsvekst og miljøfokus gjør at kollektivtrafikk er et betydelig satsningsområde i årene fremover. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.

Infrastruktur-enheten ivaretar eierskapet og ansvaret for å bygge, utvikle og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane. Enheten har 65 medarbeidere, med et drifts- og investeringsbudsjettet på henholdsvis ca 550 mill kr og 1 500 mill. Enheten står overfor store og spennende utfordringer. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som investeringer i ny og utbedret infrastruktur økes betydelig.

Vi øker aktivitetsnivået. For utbygging av infrastruktur trikk og T-bane søker vi etter flere dyktige prosjektledere.

Arbeidsoppgaver
• Ledelse av store og/eller mindre bygg- og anleggsrelaterte prosjekter, fra prosjektering til overlevering.
• Kunne lede flerfaglige prosjekter innen bygg, jernbaneteknikk, elektro, tele og signal.
• Oppfølging av rådgivere, prosjekterende, prosjektorganisasjonen, byggeledere og entreprenører.
• Ivareta rollen som byggherrens representant.
• Ansvar for budsjettering og fremdriftsplanlegging.
• Anskaffelser og kontraktsoppfølging.
• Sikre etterlevelse av relevante lover og forskrifter.
• Teknisk og økonomisk oppfølging og rapportering av prosjektene.

Kvalifikasjoner
• Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis sivilingeniør eller tilsvarende innen relevant fagområde.
• Minimum 3 års relevant erfaring, fortrinnsvis fra byggherresiden av prosjekter i bygge- eller anleggsarbeid.
• Norsk er arbeidsspråk og må beherskes godt muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
• God forretningsforståelse.
• Strukturert og analytisk arbeidsstil.
• Løsnings- og resultatorientert.
• Engasjert og effektiv.
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr
• Muligheter for faglig og karrieremessig utvikling.
• Varierte og utfordrende oppgaver.
• Gode lønns og arbeidsbetingelser.
• Et arbeidsmiljø som legger vekt på trivsel med takhøyde, mangfold og humor.
• Trimrom, dusj og treningsstøtte.
• Svært god pensjonsordning.
• Fleksibel arbeidstid med ordinær tid fra 8:00 til 15:35.
• Frikort for kollektivreiser i Oslo for husstanden.

Arbeidssted vil kunne variere med prosjektene, men vil være i Osloområdet.

Vi vil at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn, alder og kulturelt mangfold.

Ta kontakt med: Terje Strøm, rekrutteringsrådgiver i Link International på tlf 911 44 511for mer informasjon