Stillingsannonser

Førstekonsulent Logistikk – NATO kodifisering

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og gods via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon FLO Felleskapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for fellesmateriell som for eksempel; base- og soldatmateriell, sanitet og ammunisjon. I tillegg har Felleskapasiteter oppgaver innen kvalitetssikring og informasjonsforvaltning. FLO Felleskapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellprosjekter. Divisjonen har ca 170 ansatte. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Kjeller (Lillestrøm), Haakonsvern (Bergen) og Raufoss.

Ved FLO Felleskapasiteter/Informasjonsforvaltning/Kodifisering er det ledig stilling som Førstekonsulent kode 1408 for fast tilsetting. Tjenestested er Kolsås.

Kodifiseringsseksjonen er Sjef FLOs overordnede myndighet innen fagområde kodifisering. Seksjonen er det nasjonale kodifiseringsorgan – National Codification Bureau (NCB) med ansvaret for utvikling, vedlikehold og drift av NATO Codification System (NCS) i Norge. Seksjonen drifter og vedlikeholder databasen for norske og utenlandske forsyningsartikler som er i bruk i Norge, samt drifting og vedlikehold av databasen for norske leverandører. Seksjonen deltar i materiellinvesteringsprosjekter og støtter kodifiseringsoppgavene i prosjektene.

Stillingens FAG- og ansvarsområde:

Planlegge og utføre kodifiserings- og standardiseringsoppgaver i forbindelse med materiellanskaffelser og materiellforvaltning i Forsvaret.

 • Fremskaffe underlagsdokumentasjon for kodifisering iht. NATOs krav. Delta som kravstiller og rådgiver i prosjekter og i vedlikeholds- og forsyningsstudier, samt sikre ferdigstillelse av kodifiseringsoppdrag.
 • Kontrollere og godkjenne erstatningsartikler i samråd med systemeiere og Forsvarets leverandører.
 • Vedlikehold og kvalitetssikring av Forsvarets materiellportefølje.
 • Ivareta NATOs krav til artikkelidentifikasjon ved å samarbeide med leverandører av materiell til NATO og andre nasjoner.
 • Bidra til kurs/konferanser innen fagområdet.

 Kvalifikasjonskrav:

 • 1-3 års relevant utdannelse fra høyskole/universitet. Annen utdanning og/eller lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuelt manglende formell utdanning.
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring.
 • Gode samarbeidsevner, god vurderingsevne og evne til helhetsoversikt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper i bruk av dataverktøy.
 • Søkere til stillingen må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

 Du tilbys:

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 48 – 58 (kr 403.300 – 476.800,-brutto pr år.) Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Gode utviklingsmuligheter (kurs, skole).
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Betalt overtid iht gjeldende regler.
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke.
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter.
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage.
 • Lån og finansieringsordninger i Statens pensjonskasse og Forsvarets personellservice.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Komplett søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes ”Førstekonsulent NATO kodifisering” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 25.05.2013.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).