Stillingsannonser

Overingeniør – Kommunikasjon og sporingsteknologi IKT

Er du interessert i å jobbe i et av landets beste kommunikasjonsmiljøer?
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse av materiell i Forsvaret, herunder informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT). FLO har et årlig budsjett på 14 milliarder og ca 3000 ansatte som er organisert i syv divisjoner. FLO IKT-kapasiteter har ca 330 ansatte med hovedkontor på Kolsås og enheter på Kjeller og Haakonsvern. Divisjonen er tillagt fagansvar for IKT og skal fremskaffe sikker IKT til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret, nasjonalt og utenlands.

Divisjonen representerer et høyt kvalifisert faglig miljø med utfordrende oppgaver i investeringsprosjekter innen IKT. For ytterligere informasjon om Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Ved Divisjon for IKT-kapasiteter, seksjon Radio, er det nå en ledig stilling som Overingeniør kode 1087. Arbeidssted er Kolsås.

 

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon Divisjon for IKT-kapasiteter, seksjon Radio er vi for tiden 16 ansatte som jobber med ulike radiosystemer i Forsvaret. Nå søker vi deg som er faglig interessert i kommunikasjonsteknologi til å fylle vår ledige stilling som Overingeniør innen militær radiokommunikasjon og radiobasert sporingsteknologi.

Arbeidsoppgaver:

Vi på seksjonen prosjekterer og understøtter kommunikasjonssystemer for Forsvarets operative styrker, i inn og utland. Du skal jobbe innen hele seksjons virksomhetsområde, med hovedfokus på militære radiosystemer for kommunikasjon og sporing av varer og personell. Herunder å utarbeide tekniske krav ved prosjekter og nyanskaffelser, samt understøttelse av idriftsatte systemer. Du vil også bistå med faglig rådgivning ovenfor samarbeidende parter i og utenfor Forsvaret.

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor med relevant fagkrets og minimum 1 års relevant erfaring. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig om du har kunnskap om Forsvarets/NATOs organisasjon, og Forsvarets rolle i det nasjonale og internasjonale samfunn.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

 

Du tilbys:

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, overingeniør kode 1087, ltr.52 – 70 (kr 430 500 til kr 595 200 brutto pr år). Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter og for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid iht gjeldende regler
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Terje Einertsen på telefon 908 39 893.

Komplett søknad med CV, vitnemål og attester sendes på mail til flo@linkinternational.no og merkes med ” Overingeniør – Kommunikasjon og sporingsteknologi IKT”.

Søknadsfrist er 29. mai 2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Forsvaret er underlagt offentlighetslover. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet ( §25)