Stillingsannonser

Overingeniør – Operative applikasjoner og programvare

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse av materiell i Forsvaret, herunder informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT). FLO har et årlig budsjett på 14 milliarder og ca 3000 ansatte som er organisert i syv divisjoner. FLO IKT-kapasiteter har ca 330 ansatte med hovedkontor på Kolsås og enheter på Kjeller og Haakonsvern. Divisjonen er tillagt fagansvar for IKT og skal fremskaffe sikker IKT til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret, nasjonalt og utenlands.

Divisjonen representerer et høyt kvalifisert faglig miljø med utfordrende oppgaver i investeringsprosjekter innen IKT. For ytterligere informasjon om Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Ved FLO IKT-kapasiteter er det ledig fast stilling som overingeniør 1087 ved Operative beslutningsstøttetjenesteseksjonen i Operative systemavdeling. Arbeidssted er Kolsås.

Seksjonens primære ansvarsområde er applikasjoner og programvare innenfor det operative domenet som, blant annet, benyttes for å planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner.

Applikasjonene dekker domenene land, sjø, luft og felles, og benyttes på alle nivåer i den operative strukturen; fra soldater og spesialister til fots, via løsninger på fartøy, kjøretøy og våpenplattformer, til løsninger benyttet av taktisk, operativ og strategisk ledelse i hovedkvarter og situasjonsrom.

Seksjonen bidrar i hele verdikjeden fra idè-utvikling og kravstilling, til fremskaffelse, forvaltning og avhending av løsninger. Seksjonen bruker en vesentlig del av sin kapasitet til å støtte investeringsprosjekter.

 

Arbeidsoppgaver:

Du vil jobbe spesielt med applikasjoner og løsninger til det lavere taktiske nivå. Dette omfatter blant annet Battlefield Management System (BMS) og løsninger innenfor ildledning og ildstøtte, med tilhørende grensesnitt til sensorer, effektorer, kommunikasjonsløsninger og andre operative applikasjoner. Ditt arbeid vil blant annet bestå av:

 • Teknologisk faglig ledelse, planlegging, koordinering, oppfølging og saksbehandling internt og mot leverandører relatert til operative applikasjoner og programvare seksjonen har ansvar for.
 • Gi IKT-faglig støtte til prosjekter som skal anskaffe eller utvikle slike applikasjoner, eller som skal anskaffe fartøy, kjøretøy, sensorer, effektorer eller annet som skal benytte, eller ha grensesnitt mot, slike applikasjoner.

Du må påregne noe reisevirksomhet.


Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig utdanning som ingeniør/bachelor eller tilsvarende med relevant fagkrets. Det er ønskelig med masternivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • God systemforståelse og evne til å se løsninger i et overordnet perspektiv.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Teknologisk oppdatert med overordnet systemforståelse.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.


Personlige egenskaper:

 • Stillingen krever at du kan samarbeide godt med ulike fagmiljøer og skape resultater, men du må også kunne jobbe selvstendig og ta initiativ.
 • Du må være samvittighetsfull og ansvarsbevisst, samt raskt kunne tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi.


Du tilbys:

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, overingeniør kode 1087, ltr.52 – 70 (kr 430 500 til kr 595 200 brutto pr år). Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter og for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid iht gjeldende regler
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Terje Einertsen på telefon 908 39 893.

Komplett søknad med CV, vitnemål og attester sendes på mail til flo@linkinternational.no og merkes med ”Overingeniør – Operative applikasjoner”.

Søknadsfrist er 29. mai 2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Forsvaret er underlagt offentlighetslover. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet ( §25)