Stillingsannonser

Senioringeniør – Arkitekt innen radiokommunikasjon IKT

Er du interessert i å jobbe i et av landets beste kommunikasjonsmiljøer?
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse av materiell i Forsvaret, herunder informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT). FLO har et årlig budsjett på 14 milliarder og ca 3000 ansatte som er organisert i syv divisjoner. FLO IKT-kapasiteter har ca 330 ansatte med hovedkontor på Kolsås og enheter på Kjeller og Haakonsvern. Divisjonen er tillagt fagansvar for IKT og skal fremskaffe sikker IKT til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret, nasjonalt og utenlands.

Divisjonen representerer et høyt kvalifisert faglig miljø med utfordrende oppgaver i investeringsprosjekter innen IKT. For ytterligere informasjon om Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Ved Divisjon for IKT-kapasiteter, seksjon Radio, er det nå en ledig stilling som Senioringeniør kode 1181. Arbeidssted er Kolsås.

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon Divisjon for IKT-kapasiteter, seksjon Radio er vi for tiden 16 ansatte som jobber med ulike radiosystemer i Forsvaret. Nå søker vi deg som er faglig interessert i radioteknologi til å fylle vår ledige stilling som senioringeniør innen radiokommunikasjon.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Understøtte avdelingen med å ivareta en samlet faglig koordinering og utvikling av fagfeltet radio, samt koordinere og lede eksterne og interne fagutredninger.
 • Utrede/utarbeide arkitekturløsninger samt koordinere fagansvar radio på vegne av seksjonssjef.
 • På vegne av seksjonssjefen være ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av gjeldende basisarkitektur og utviklingsretning for fag- og systemområdet radio.
 • Bistå med faglig rådgivning ovenfor samarbeidende parter i og utenfor Forsvaret.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Kvalifikasjoner:

 • 5-årig høgskoleutdanning med relevant fagkrets og minimum 5 års relevant erfaring. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig om du har kunnskap om Forsvarets/NATOs organisasjon og Forsvarets rolle i det nasjonale og internasjonale samfunn.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

 

Du tilbys:

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, senioringeniør kode 1181, ltr.68 – 87 ( kr 572 700 til kr 922 500 brutto pr år) Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter og for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid iht gjeldende regler
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Terje Einertsen på telefon 908 39 893.

Komplett søknad med CV, vitnemål og attester sendes på mail flo@linkinternational.no og merkes med ” Senioringeniør / Arkitekt innen radiokommunikasjon IKT”.

Søknadsfrist er 29. mai 2013.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Forsvaret er underlagt offentlighetslover. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet ( §25)