Stillingsannonser

Teknisk saksbehandler for serversystemer og driftsløsninger

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse av materiell i Forsvaret, herunder informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT). FLO har et årlig budsjett på 14 milliarder og ca 3000 ansatte som er organisert i syv divisjoner. FLO IKT-kapasiteter har ca 330 ansatte med hovedkontor på Kolsås og enheter på Kjeller og Haakonsvern. Divisjonen er tillagt fagansvar for IKT og skal fremskaffe sikker IKT til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret, nasjonalt og utenlands.

Divisjonen representerer et høyt kvalifisert faglig miljø med utfordrende oppgaver i investeringsprosjekter innen IKT. For ytterligere informasjon om Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Ved Divisjon for IKT-kapasiteter er det nå ledig 2 stillinger som Overingeniør kode 1087. Arbeidssted er Kolsås.

Forsvaret har over 20.000 brukere på IKT plattformer med ulike sikkerhetsnivåer i inn- og utland. Planlagte og kommende prosjekter, og krafttak for samordning av de ulike plattformene, medfører at vi nå søker dyktige fagfolk til et av de største og bredeste faglige miljøene i Norge.

Arbeidsoppgaver:
Stillingene er plassert i avdelingen som har hovedansvar for teknisk forvaltning og videreutvikling av Forsvarets sikre IKT-plattformer. Du vil være en del av avdelingens seksjon for system- og lagringsløsninger, og vil ha spesielt ansvar for lagringsløsninger på plattformene. Du skal bl.a. arbeide med:

 • Teknisk kravstilling av nye løsninger, spesifikasjon, design, utvikling, integrasjon og testing.
 • Bestille og følge opp utvikling av ny og endret funksjonalitet hos underleverandører.
 • Teknologisk planlegging, gjennomføring, oppfølging og kontroll av oppdrag om fremskaffelse av nye og endrede moduler.
 • Gjennomføring av mottakskontroll og testing av leverte moduler/systemer.
 • Planlegge og kontrollere gjennomføring av modernisering av server- og lagringsinfrastruktur, driftsverktøy og management løsninger innenfor Forsvarets sikre plattformer.

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende med relevant fagkrets. Det er ønskelig at du har utdanning på masternivå med relevant fagkrets
 • Minimum 1års relevant erfaring for den ene stillingen og 3 måneder for den andre stillingen. Erfaring bør være fra forvaltning, drift og/eller utvikling av komplekse IT infrastrukturløsninger.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig med tilleggsutdanning og erfaring innen prosjektarbeid.
 • Det er en fordel om du har grunnleggende ITIL-utdanning og kunnskap om Forsvarets organisasjon.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

 

Personlige egenskaper:

 • Du har god analytisk evne og evne til å se helheten i IT-infrastrukturer.
 • Vi forventer at du er godt teknologisk oppdatert og evner å tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi kontinuerlig.
 • Du har et ønske om å bidra til at Forsvarets sikre plattformer gir Forsvarets brukere de tjenester som gjør hverdagen og oppdragsgjennomføringen lettere.

 

Du tilbys:

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, overingeniør kode 1087, ltr. 60-75 (493 900 – 655 400 pr år). Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter og for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid iht gjeldende regler
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

 

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Terje Einertsen på telefon 908 39 893.

Komplett søknad med CV, vitnemål og attester sendes på mail til flo@linkinternational.no og merkes med ”Teknisk saksbehandler for serversystemer”

Søknadsfrist er 29. mai 2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Forsvaret er underlagt offentlighetslover. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet ( §25)