Stillingsannonser

OVERINGENIØR – Kommunikasjon og Navigasjon

Forsvarets logistikkorganisasjon ved Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (bl.a. fly, helikopter, UAV) og har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen har ca 200 ansatte, med hvorav ca. 40% er sivilt personell, de øvrige er militære og er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm).

Forsvaret har besluttet å nyanskaffe store deler av Luftforsvarets flypark, ett arbeid som skal understøttes av Avionikkavdelingen. I den forbindelse søker vi nå etter Overingeniør Kommunikasjon og Navigasjon.

 

I Avionikkavdelingen – seksjon for kommunikasjon og navigasjon, er det nå to ledige stillinger som Overingeniør – for midlertidig tilsetting i 4 år med mulighet for forlengelse / fast tilsetting.

Avionikkavdelingen er tillagt det overordnede fagansvar (luftdyktighetsansvar) for all avionikk og flyrelatert våpenmateriell i Forsvaret.

Du vil arbeide med varierte og selvstendige oppgaver relatert til avionikk systemene i Luftforsvarets luftfartøy, med kompetanseoppbygging innen spesielle områder.

 

Stillingens arbeidsoppgaver og fagområder:

 • Tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell 
 • Tekniske løsninger, utarbeide modifikasjoner  
 • Tekniske forskrifter og tekniske spesifikasjoner 
 • Initiere modifikasjoner/anskaffelser  
 • Utstrakt samarbeid med fagmiljøer i våre samarbeidsland 
 • Jobbe med store nasjonale og internasjonale kunder.  

 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Godkjent utdannelse fra universitet/høgskole, ingeniørhøyskole (3 år) innen relevant fagkrets
 • Det er ønskelig med god forståelse for navigasjonssystemer
 • Det er en fordel med erfaring fra selvstendig ingeniørmessig arbeid relatert til installasjonsteknisk arbeid

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Strukturert
 • God formuleringsevne
 • God vurderingsevne
 • Evne til å se helheten

 

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 58 til 65 (for tiden kr 476.800 til kr 542.900 brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse

 

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringsrådgiver Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Overingeniør K&N” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 31. mai 2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).