Stillingsannonser

VIL DU JOBBE MED KOMMUNIKASJONSSYSTEMER FOR SJØFORSVARET?

Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) har som oppgave å forvalte eierskapet for Forsvarets maritime systemer i driftsperioden. Dette innebærer blant annet å kontrollere at disponering og bruk er i samsvar med forutsetningen.Hovedfokus er å styrke Forsvarets operative evne ved å levere, drifte, vedlikeholde og utvikle Forsvarets systemer.

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter/Våpen og Sensoravdelingen på Haakonsvern er det ledig stilling som Avdelingsingeniør for fast tilsetting.

Stillingenen inngår i Kommando og kampledelsesseksjonen ved FLO/MARKAP VSA.

Seksjonen har fagansvar for alt sjørelatert materiell innen tre områder:

 • Kommando- kontroll- og informasjonssystemer (Kamp ledelse)
 • Navigasjonssystemer/integrerte broløsninger
 • Eksterne og interne kommunikasjons-/sambandsløsninger

Stillingens arbeidsoppgaver og fagområder:

 • Teknisk saksbehandling i forbindelse med drift, prosjekt og/eller anskaffelse av kommunikasjonssystemer/løsninger 
 • Ovenstående gjelder innen alle fartøy i Sjøforsvaret, men med hovedfokus på og ansvar for Minevåpenet 
 • Støtte i forbindelse med planlegging, testing og utvikling av kommunikasjonsløsninger som bygger opp under prinsippene i Nettverksbasert Forsvar 
 • Utøve fag- og materiellansvar for Minevåpenet 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Minimum teknisk fagskole med relevant fagområde fortrinnsvis innenfor fagområdet elektronikk/telematikk/automasjon eller tilsvarende linjer
 • Det er ønskelig med minimum 2 års erfaring fra relevant arbeid
 • Det er ønskelig med ingeniørutdannelse innenfor samme fagområder, men ikke et krav
 • Det vil være en fordel dersom du har spesialist- eller etterutdanning i ett eller flere fagfelt samband/kommunikasjonsløsninger
 • Annen utdanning og relevant erfaring vil kunne kompenseres for eventuell manglende formell utdanning
 • Stillingen fordrer god  muntlig og skriftilig fremstillingsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • Strukturert og ryddig

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstidenLønn etter statens lønnsregulativ ltr 54-57 (for tiden kr 445 100 – 465 400 brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. Det inngår 6 mnd prøvetid i stillingen

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ”Avdelingsingeniør Minevåpenet” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 4. juni 2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25)