Stillingsannonser

Avdelingsingeniør – Masterdata kjøretøyavdelingen

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og gods via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon for Landkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for landbasert materiell som for eksempel kjøretøy og våpen. FLO Landkapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter. Divisjonen har ca 160 ansatte. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Lillehammer og Elverum.

 

Ved FLO Landkapasiteter/Kjøretøyavdelingen er det ledig stilling som Avdelingsingeniør kode 1085 – Avdelingsingeniør. Arbeidssted er Kolsås.

Kjøretøyavdelingen er organisert under FLO Landkapasiteter og er ansvarlig for å anskaffe- samt følge opp utvikling og drift av Forsvarets kjøretøysystemer (Lastevogner, feltvogner, beltevogner, 4- og 6 hjulinger, snøscootere og tilhengere). Avdelingen er fagmyndighet for kjøretøymateriell i Forsvaret.

 

Stillingens ansvarsområde

Stillingen skal dekke behov innenfor ajourhold av masterdata og teknisk dokumentasjon i forvaltningssystemet til Forsvaret, opp mot ansvarsområdet til Kjøretøyavdelingen.

Ansvarsområdet for stillingen er å utføre NATO-kodifisering- og etablering samt vedlikehold av masterdata i forvaltningssystemet. Videre er stillingen tillagt ansvar for å vedlikeholde teknisk dokumentasjon i forvaltningssystemet.

Typiske oppgaver som er tillagt stillingen vil være å etablere reservedeler med NATO-nummer, samt registrere reservedelene i forvaltningssystemet med riktige masterdata. Videre vil det være behov for regelmessig vedlikehold av masterdata for allerede etablerte reservedeler og teknisk dokumentasjon.

Forvaltningssystemet til Forsvaret er SAP basert, det er derfor et ønske at man har kjennskap til SAP

 

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingen kreves minimum 3 års utdanning innen fagområdet kjøretøy. Det er ønskelig med spesialisering innenfor reservedelsfaget.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Stillingen krever gode samarbeidsevner med ulike fagmiljøer, god vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt. Det betinges en resultat- og løsningsorientert person i stillingen.
 • Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.
 • Det kreves god kunnskap om bruk av EDB som arbeidsverktøy.

 

Du tilbys

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn  52-57, fra kr 430.500,- til kr 468.400,- brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Som ansatt i Forsvaret blir du medlem av Statens pensjonskasse, en av Norges beste Pensjonsordninger med blant annet mulighet for gunstige låneordninger
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter (kurs, skole)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt overtid iht gjeldende regler
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage

 

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes ”Avdelingsingeniør – Masterdata” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 24.06.2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).