Stillingsannonser

Ingeniør til Helikopter på Kjeller

Forsvarets logistikkorganisasjon ved Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (bl.a. fly, helikopter, UAV) og har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm) og har ca 200 ansatte, hvorav ca. 40% er sivilt personell og de øvrige er militære. For mer informasjon se www.forsvaret.no.

I avdelingen for Flyteknikk – seksjon for helikopter er det nå ledig stilling som overingeniør.

Flyteknikk er tillagt det overordnede fagansvar (luftdyktighetsansvar) for alt flyrelatert utstyr på mekanisk side i Forsvaret. Vi tilbyr medarbeiderne mulighet for både varierte og selvstendige oppgaver, samt kompetanseoppbygging innen spesielle områder. Overingeniøren i denne stillingen vil tilhøre seksjonen for Helikopter. Seksjonen har fagansvar for alle helikopter i Forsvaret.

Stillingens arbeidsområder og fagområder:

 • Utarbeide modifikasjoner for å løse oppståtte problemer og/eller endrede operative krav
 • Utarbeide reparasjonsprosedyrer der hvor vedlikeholdsforskriftene ikke er dekkende
 • Foreta tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell, herunder verktøy, utstyr og reservedeler
 • Utarbeide forskrifter om inspeksjoner, feilfinning og reparasjoner
 • Utarbeide og ajourholde tekniske ordre og direktiver ifm anskaffelser
 • Utarbeide tekniske beskrivelser/krav til bruk ifm anskaffelser av nytt materiell og teknisk vedlikeholdstjeneste, herunder vedlikeholds og forsyningsstudie

Forsvaret er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver vil kunne forekomme

Kvalifikasjonskrav: 

 • Til stillingen kreves godkjent ingeniørutdanning innen maskin/flyteknikk eller tilsvarende linje
 • Det er ønskelig med erfaring fra selvstendig ingeniørmessig relevant arbeid
 • Nyere kunnskaper om relevant teknikk vil bli vektlagt
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves
  derfor gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk og gode
  samarbeidsevner
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for NATO Hemmelig

Personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • God formuleringsevne
 • God vurderingseve
 • Evne til å se helheten

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

Arbeidssted er på Kjeller ved Lillestrøm i Skedsmo kommune. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnstrinnsalternativ (LA) 58 – 65. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan eventuelt høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i.h.t. gjeldende regler med mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden. Videre er det gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere
opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver
Yvonne Berg på telefon 414 17 017

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ”Overingeniør Helikopter” og sendes
elektronisk via «send søknad» på finn eller sendes på epost til flo@linkinternational.no.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i
befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert
alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger
Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert
funksjonsevne. Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at
offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).