Stillingsannonser

Overingeniør – Elektrooptisk og teknologisk utdanningsmateriell

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og gods via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon for Landkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for landbasert materiell som for eksempel kjøretøy og våpen. FLO Landkapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter. Divisjonen har ca 160 ansatte. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Lillehammer og Elverum.

Ved FLO Landkapasiteter/Systemfagavdeling ELOP&SIM er det ledig to stillinger som Overingeniør kode 1087. Arbeidssted er Kolsås.

Systemfagavdeling Elektrooptikk/Simulator (ELOP&SIM) er organisert under FLO Landkapasiteter og har fagansvar for elektrooptisk og teknologisk utdanningsmateriell (TUM). I hovedsak begrenses dette til felles landmateriell.

Elektrooptisk materiell omfatter styrte panserbekjempelsesvåpen, ildledning/observasjons- og laserinstrumenter. Herunder generell optikk, lysforsterkning, termisk, laserpeker/belyser og avstandsmåling.

TUM omfatter systemer for instrumentert trening på skarpt materiell, simulatorer i en virtuell verden, databasert opplæring (CBT) og andre systemer for trening og utdanning.

Det må påregnes kortere tjenestereiser på inntil 30 dager i inn- og utland, også til norske styrkebidrag i internasjonale operasjoner.

 

Stillingens ansvarsområde

Stillingens ansvarsområde er knyttet til teknisk saksbehandling innen teknologisk utdanningsmateriell. Dette omfatter eierskapsforvaltning og deltagelse i anskaffelsesprosjekter knyttet til avdelingens ansvar og materiell.

Prosjektarbeid gjennomføres i samarbeid med Prosjektavdelingen. I denne sammenheng er Systemfagavdeling ELOP&SIM ansvarlig for tekniske underlag til kontrakter, herunder utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner, gjennomføre vedlikeholds- og forsyningsstudier, tilbudsevalueringer, kontraktsforhandlinger, samt verifisering og godkjenning av materiell til bruk i Forsvaret.

Eierskapsforvaltning er en sentral del av avdelingens ansvarsområde. Dette medfører et gjennomgående ansvar for materiellet, i forhold til inngåtte avtaler og gjeldene regelverk, samt koordinering med eksterne leverandører og internt mellom Forsvarets avdelinger.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves universitets- eller høgskoleutdanning innen relevant fagfelt, informasjonsteknologi, elektrooptikk, elektronikk, eller tilsvarende. Annen relevant utdanning og erfaring vil etter en helhetsvurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Stillingen krever gode samarbeidsevner, vurderingsevne og helhetsoversikt.
 • Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Søkerne må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

 

Du tilbys

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 62-66 fra kr 513.000,- til kr 552.700,- brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Som ansatt i Forsvaret blir du medlem av Statens pensjonskasse, en av Norges bestePensjonsordninger med blant annet mulighet for gunstige låneordninger
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter (kurs, skole)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt overtid iht gjeldende regler
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage

 

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes ”Overingeniør – ELOP&SIM” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 24.06.2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).