Stillingsannonser

Overingeniør – Logistikk kjøretøymateriell

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og gods via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon for Landkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for landbasert materiell som for eksempel kjøretøy og våpen. FLO Landkapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter. Divisjonen har ca 160 ansatte. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Lillehammer og Elverum.

Ved FLO Landkapasiteter/Kjøretøyavdelingen er det ledig stilling som Overingeniør kode 1087 – Overingeniør.

Kjøretøyavdelingen er organisert under FLO Landkapasiteter og er ansvarlig for å anskaffe- samt følge opp utvikling og drift av Forsvarets kjøretøysystemer (Lastevogner, feltvogner, beltevogner, 4- og 6 hjulinger, snøscootere og tilhengere). Avdelingen er fagmyndighet for kjøretøymateriell i Forsvaret.

 

Stillingens ansvarsområde

Stillingen skal dekke behov innenfor driftsområdet til Kjøretøyavdelingen.
Ansvarsområdet for stillingen er logistikkrelatert, hvor mange av arbeidsoppgavene vil være rettet mot å tilrettelegge systemene for optimal drift, samt videreutvikle forvaltningen av kjøretøymateriellet innenfor driftskonseptet.

Typiske oppgaver og ansvar tillagt stillingen vil være;

 • kravstilling til vedlikehold
 • innføring av nye verktøy
 • kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsprosessene
 • oppfølging av rammeavtaler
 • oppfølging av reservedelsforbruk
 • konfigurasjonsstyring og kontroll
 • driftsoptimalisering
 • vedlikehold av dokumentasjon til systemet.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingen kreves minimum 3 års utdanning innen fagområdet økonomi og administrasjon og/eller logistikk. Det er ønskelig med spesialisering innenfor materialadministrasjon, supply chain mangement og/eller supply chain networking. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Stillingen krever gode samarbeidsevner med ulike fagmiljøer, god vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt. Det betinges en resultat- og løsningsorientert person i stillingen.
 • Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.
 • Det kreves god kunnskap om bruk av EDB som arbeidsverktøy.
 • Forvaltningssystemet til Forsvaret er SAP basert, det er derfor et ønske at man har kjennskap til SAP.

 

Du tilbys

 • Lønn etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 62-66 fra kr 513.000,- til kr 552.700,-brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Som ansatt i Forsvaret blir du medlem av Statens pensjonskasse, en av Norges bestePensjonsordninger med blant annet mulighet for gunstig låneordninger
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter (kurs, skole)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Betalt overtid iht gjeldende regler
 • Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
 • Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
 • Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage

 

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes ”Overingeniør – Logistikk Kjøretøymateriell” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 24.06.2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).