Stillingsannonser

Senioringeniør – Kommando og Kontrollsystemer IKT

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse av materiell i Forsvaret, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). FLO har et årlig budsjett på 14 milliarder og ca 3000 ansatte som er organisert i syv divisjoner. FLO IKT-kapasiteter har ca 330 ansatte med hovedkontor på Kolsås og enheter på Kjeller og Haakonsvern. Divisjonen er tillagt fagansvar for IKT og skal fremskaffe sikker IKT til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret, nasjonalt og utenlands.
Divisjonen representerer et høyt kvalifisert faglig miljø med utfordrende oppgaver i investeringsprosjekter innen IKT. For ytterligere informasjon om Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no
Ved Divisjon for IKT-kapasiteter, seksjon Operative systemer- og løsningsseksjonen, er det nå en ledig stilling som Senioringeniør kode 1181. Arbeidssted er Kolsås.

Er du interessert i å jobbe i et av landets beste kompetansemiljøer?
Ved FLO IKT-kapasiteter, Operativ Systemavdeling er det ledig stilling som senioringeniør innen kommando- og kontrolltjenester. Seksjon har for tiden 10 ansatte med ansvar for faglig prosjektering og forvaltning av kommando- og kontrolltjenester for Forsvaret. Ansvarsområde for denne stillingen favner hele seksjonens virksomhetsområde, men spesielt mot hærens systemer.

Arbeidsoppgaver: 
Du skal lede og koordinere arkitektur, design, konfigurasjonsstyrings- og kravspesifikasjonsaktiviteter innenfor området kommando- og kontroll tjenester med fokus på beslutningsstøttesystemer. Videre inngår det i ditt arbeid å følge opp materiell i daglig bruk, utarbeide og følge opp forvaltningsbestemmelser samt yte rådgiving innenfor fagområdet. Som en del av stillingen skal du også håndtere koordinering mot allierte i NATO.
Du må påregne noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner: 
• Bachelor med relevant fagkrets
• Du bør ha minimum 5 års relevant erfaring
• Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
• Det er ønskelig om du har kunnskap om Forsvarets/NATOs organisasjon, og Forsvarets rolle i det nasjonale og internasjonale samfunn.
• Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
• Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.
Du tilbys: 
• Lønn etter statens lønnsregulativ, senioringeniør kode 1181, ltr.60 – 74 (kr 499 200 til kr 649 800 brutto pr år). Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
• Interessante og krevende arbeidsoppgaver.
• Gode muligheter og for personlig og faglig utvikling.
• Fleksibel arbeidstid og betalt overtid iht gjeldende regler
• Mulighet for å trene 2 timer i arbeidstiden pr uke
• Egen idrettshall inkludert svømmehall, squashbaner, styrkerom og organiserte idrettsaktiviteter
• Mulighet for å søke plass i egen bedriftsbarnehage
• Gode pensjons- og velferdsordninger

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Yvonne Berg på telefon 414 17 017

Komplett søknad med CV, vitnemål og attester sendes på mail til flo@linkinternational.no og merkes med ” Senioringeniør Kommando og kontrollsystemer IKT”.

Søknadsfrist er 14. august 2013.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Forsvaret er underlagt offentlighetslover. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet ( §25)