Stillingsannonser

Espire AS har bedt oss om å rekruttere en løsningsarkitekt innenfor området e-helse.

Espire AS utvikler og leverer programvare som brukes på alle apotek i Norge. Programvaren benyttes av mer enn 6000 brukere på over 750 apotek. Selskapet leverer og drifter også Norsk Apoteknett, som er et sikkert nett for alle apotek. Som leverandør av felles programvare og kommunikasjonsløsninger til apotekbransjen er Espire en viktig aktør innen e-helse i Norge.

Selskapet holder til sentralt på Majorstua, rett ved buss, trikk og bane.

Vil du være med å utvikle fremtidens apoteksystem?

Espire søker løsningsarkitekt

Espire ferdigstilte i 2012 utrulling av FarmaPro versjon 5 som muliggjorde e-resept i alle landets apotek. Det vil fremover utvikles flere løsninger innenfor e-helse, samtidig som det er et behov for å videreutvikle programvaren til en fremtidsrettet løsning for apotekbransjen.

Løsningsarkitekt vil være ansvarlig for at vår programvare baseres på en fremtidsrettet og robust arkitektur og at vår utvikling skjer i henhold til moderne og hensiktsmessige utviklingsmetoder.

Våre løsninger er basert på C# og .NET 4.0, og vi bruker Windows Forms og SQL Server 2008. Vår kommunikasjonsplattform er basert på SonicESB.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for en konsistent og fremtidsrettet arkitektur for selskapets programvare
 • Sikre at våre løsninger er utformet slik at vedlikehold, test, feildeteksjon og feilretting kan gjennomføres mest mulig effektivt og at vi møter de stabilitets- og ytelseskrav som stilles
 • Sikre at våre løsninger er driftsmessig smidige, enkle og tilrettelagt for rask og effektiv utrulling
 • Bidra til effektivt samarbeid mellom utviklings- og driftsorganisasjonen
 • Medvirke til gode behovsanalyser, kravspesifikasjoner, løsningsbeskrivelser og riktige prioriteringer
 • Bidra til at forretningsbehov er førende for prosjekter og utvikling
 • Delta i testing og utvikling av FarmaPro, gjerne ‘hands on’

Stillingen rapporterer til Avdelingsleder  for Kunde, Produkt og Arkitektur. 

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og drivende
 • Involverende
 • Tydelig ift krav og premisser
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Systematisk og analytisk

I tillegg til å ha erfaring som utvikler på .NET , må du ha god kunnskap innenfor følgende områder:

 

 • Overordnet teknisk kunnskap og forståelse
 • Relevante standarder innen programvareutvikling på .NET
 • Metodikk, prosesser og standarder innen utvikling
 • Informasjonssikkerhet
 • Utviklingstrender innenfor programvareutvikling og gjerne også detaljhandel
 • Gode norskkunnskaper

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for både faglige og personlige utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fem uker ferie, samt fri jul og påske