Stillingsannonser

Vil du jobbe med systemteknikk og konfigurasjonsstyring for sjøforsvaret?

Av 22. august 2013 Ingen kommentarer

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter/Prosjektavdeling på Haakonsvern er det ledig stilling som Overingeniør for fast tilsetting.Stillingen skal understøtte Marines Jegervåpen Porsjektseksjon (P MJV)

Stillingens arbeidsoppgaver og fagområder:
• Teknisk saksbehandling i prosjektavdelingen, understøtte Marinens Jegervåpen Prosjektseksjon (P MJV) og tilhørende prosjekter med kompetanse innen systemteknikk (SE), konfigurasjonsstyring (CM) og usikkerhetshåndtering (RM)
• Gjennomføre planarbeid og være rådgiver relatert til SE, CM og RM i Marinens Jegervåpen Prosjektsekjson
• Ivareta P MJV’s informasjon innenfor områdene SE, CM og RM, og ha det utførende ansvaret for dette i P MJV sine prosjektleveranser.

Kvalifikasjonskrav:
• Det kreves 3-årig bachelor utdanning innenfor relevant fagkrets
• Det er ønskelig med minimum 2 års erfaring innen fagområder mot System Engineering
• Stillingen fordrer god muntlig og skriftilig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• Søkere må kunne sikkerhetsklareres for KONFIDENSIELT

Personlige egenskaper:
• Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
• Strukturert og ryddig

Vi tilbyr:
• Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
• Fleksibel arbeidstid
• Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
• Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 58-68 (for tiden kr 481 900 – 578 800 brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ”Overingeniør P MJV” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 26. august 2013.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).