Stillingsannonser

Vil du jobbe med kommunikasjonssystemer i Forsvaret?

Av 11. september 2013 Ingen kommentarer

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter/Våpen og Sensoravdelingen på Haakonsvern er det ledig stilling som Avdelingsingeniør.

Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP) har som oppgave å forvalte eierskapet for Forsvarets maritime systemer i driftsperioden. Dette innebærer blant annet å kontrollere at disponering og bruk er i samsvar med forutsetningen. Hovedfokus er å styrke Forsvarets operative evne ved å levere, drifte, vedlikeholde og utvikle Forsvarets systemer.

Stillingenen inngår i Kommando og kampledelsesseksjonen ved FLO/MARKAP VSA. Seksjonen har fagansvar for alt sjørelatert materiell innen tre områder:

 • Kommando- kontroll- og informasjonssystemer (Kamp ledelse)
 • Navigasjonssystemer/integrerte broløsninger
 • Eksterne og interne kommunikasjons-/sambandsløsninger


Stillingens arbeidsoppgaver og fagområder:

 • Teknisk saksbehandling i forbindelse med drift, prosjekt og/eller anskaffelse av kommunikasjonssystemer/løsninger 
 • Ovenstående gjelder innen alle fartøy i Sjøforsvaret, men med hovedfokus på og ansvar for Skjold klasse Korvett 
 • Støtte i forbindelse med planlegging, testing og utvikling av kommunikasjonsløsninger som bygger opp under prinsippene i Nettverksbasert Forsvar 
 • Utøve fag- og materiellansvar for Skjold klasse Korvett 


Kvalifikasjonskrav: 

 • Minimum teknisk fagskole med relevant fagområde fortrinnsvis innenfor fagområdet elektronikk/telematikk/automasjon eller tilsvarende linjer
 • Det er ønskelig med 2 års erfaring fra relevant arbeid
 • Det er ønskelig med ingeniørutdannelse innenfor samme fagområder, men ikke et krav
 • Det vil være en fordel dersom du har spesialist- eller etterutdanning i ett eller flere fagfelt samband/kommunikasjonsløsninger
 • Annen utdanning og relevant erfaring vil kunne kompenseres for eventuell manglende formell utdanning
 • Stillingen fordrer god  muntlig og skriftilig fremstillingsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • Strukturert og ryddig


Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Opplæring på skolesenteret, KNM Tordenskjold
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 54-57 (for tiden kr 445 100 – 465 400 brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. Det inngår 6 mnd prøvetid i stillingen.

 

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Avdelingsingeniør Skjold” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 23. september 2013.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).