Stillingsannonser

Overingeniør Sjøforsvaret – Tilstandsbasert vedlikehold

Av 15. oktober 2013 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon / Maritime kapasiteter (FLO Markap) har som oppgave å forvalte eierskapet for Forsvarets maritime systemer i driftsperioden. Dette innebærer blant annet å kontrollere at disponering og bruk er i samsvar med forutsetningen. Videre utøves det fagmyndighet som omfatter godkjenning, sertifisering, autorisering, beslutning og kontroll på faglige forhold innenfor ulike faglige ansvarsområder. Hovedfokus er å styrke Forsvarets operative evne ved å levere, drifte, vedlikeholde og utvikle Forsvarets systemer. FLO/MK er plassert i Bergen, ved Haakonsvern orlogsstasjon og ved Ramsund orlogsstasjon. Sjøforsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansebehovet er høyt. Det er muligheter for utvikling av egen kompetanse.

På Haakonsvern er det ledig stilling som overingeniør innenfor fagområdet tilstandsbasert vedlikehold. Stillingen inngår i Prosess og Kvalitetsavdelingen ved FLO/MARKAP. 

Avdelingen har fagmyndighetsansvar for virksomhetens driftsprosesser og styringssystem knyttet til utvikling og vedlikehold av alt sjørelatert materiell innen følgende hovedområder:

• Eierskapsforvaltning av Sjøforsvarets fartøyer
• Drift og vedlikehold av fartøyer og sjømilitært materiell
• Konfigurasjonsstyring og dokumentasjon av fartøyer og sjømilitært materiell

Stillingens ansvars- og fagområde:

• Faglig rådgiver i spørsmål relatert mot tilstandsbasert vedlikehold for sjøforsvarets fartøyer (fregatter, korvetter, mineryddere og ubåter) og nye fartøysprosjekter til sjøforsvaret
• Analyse av tilstandsdata fra sjøforsvarets fartøyer, både gjennom sivile leverandører/rammekontrakter og selvstendig
• Kontaktpunkt for FLO/MARKAP mot sivile leverandører av tjenester rettet mot tilstandsanalyse
• Bidra med anbefalte forbedringstiltak innenfor drift og vedlikehold

Stillingens kvalifikasjonskrav:

• Det kreves minimum utdanning som ingeniør/bachelor innenfor marinteknisk drift eller tilsvarende fagkrets
• Bør ha minimum 5 års erfaring med fokus på drift og vedlikehold av maritimt materiell, særdeles relevant erfaring vil bli vektlagt
• Bør ha gode datakunnskaper
• Bør ha kjennskap til ERP systemer
• Gode samarbeidsevner
• Meget god norsk og/eller engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne kreves
• Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Vi tilbyr:

• Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
• Godt arbeidsmiljø
• Fleksibel arbeidstidsordning
• Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
• Eget sportsanlegg med svømmehall og klatrevegg
• Mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansatte
• Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 60-68 (for tiden kr 499.200 – kr. 578.800,- brutto pr år). Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.
Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Overingeniør P&K” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 19. november 2013.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).