Stillingsannonser

Seniorinspektør – Nytt logistikk- og støttefartøy (Haakonsvern / Sør-Korea)

Av 18. oktober 2013 Ingen kommentarer
Forsvarets Logistikkorganisasjon/Maritime kapasiteter – Prosjektavdelingen
Forsvarets logistikkorganisasjon / Maritime kapasiteter (FLO Markap) har som oppgave å forvalte eierskapet for Forsvarets maritime systemer. Hovedfokus er å styrke Forsvarets operative evne ved å levere, drifte, vedlikeholde og utvikle Forsvarets systemer. Dette innebærer blant annet anskaffelse/prosjektering, system- og fagansvar, kvalitetssikring, samt avhending. Materiellsikkerheten ivaretas gjennom utøves av fagmyndighet som omfatter saksbehandling, godkjenning, sertifisering, autorisering, beslutning og kontroll på faglige forhold innenfor ulike ansvarsområder. FLO/MK er plassert i Bergen, ved Haakonsvern orlogsstasjon og ved Ramsund orlogsstasjon. Sjøforsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansebehovet er høyt. Det er muligheter for utvikling av egen kompetanse.

 

På Haakonsvern er det ledig en midlertidig stilling (ca 3 år), med mulighet for fast ansettelse, som overingeniør kode 1087 innen anskaffelsesprosjektet P2513 – Nytt logistikk- og støttefartøy. Stillingen rapporterer til Prosjektleder P2513.

Stillingens ansvars- og fagområde:

• Byggeoppfølging av Nytt logistikk og Støttefartøy
• Oppfølging av hovedleverandøren ved å ivareta Forsvarets interesser og krav ved byggeverft
• Tilrettelegge FLOs godkjenninger i design, produksjon, test og verifikasjonsprogram
• Godkjenning og inspeksjon etter fullmakt
• Koordinering av den stedlige representasjonen, (disipliner og innleide inspektører)

Stillingens kvalifikasjonskrav:

• Bachelor med marintekniske fag eller tilsvarende dvs: Ingeniørhøgskole, Maritim høgskole, Sjøkrigsskole eller lignende.
• Ønskelig med Mastergrad (relevant fagretning) eller tilsvarende/ Sivilingeniør og gjerne med spesialisering innen skipsdesign, material, overflatebehandling, maskinerisystemer eller lignende
• Fartstid som 1.maskinist/maskinsjef/maskinmester eller overstyrmann/kaptein/skipssjef eller ledererfaring fra byggeverft eller ledende stilling i drift av offshore-anlegg, shore-anlegg eller tilsvarende.
• Ønskelig med erfaring som Teknisk inspektør

Personlige egenskaper:

• Gode samarbeidsevner
• Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team
• Strukturert
• Mål- og resultatbevisst
• Initiativrik
• God norsk og engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
• Kjennskap til Koreansk kultur og språk vil være et fortrinn
• Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig

Vi tilbyr:

• Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
• Godt arbeidsmiljø
• Fleksibel arbeidsordning
• Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
• Eget sportsanlegg med svømmehall
• Mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansatte
• Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for Overingeniør kode 1087. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse
• Det vil tilkomme utenlandstillegg i samsvar med statens satser. Det er også mulighet for fri tjenestebolig
Arbeidssted:
Utgangspunkt er Haakonsvern Bergen. Fra april/mai 2014 til levering 30. september 2016 fullt lokalisert ved byggeverft i Okpo, Sør-Korea

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.
Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Overingeniør Korea” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 22. november 2013.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).