Stillingsannonser

Overingeniør – Luftvern

Av 21. oktober 2013 Ingen kommentarer
Ved Forsvarets logistikkorganisasjon/ Luftkapasiteter/ Luftvernavdelingen er det nå ledig stilling som Overingeniør 1087. Arbeidssted er Kjeller.
Forsvarets logistikkorganisasjon ved Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (bl.a. fly, helikopter, UAV) og har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm) og har ca 200 ansatte, hvorav ca. 40% er sivilt personell og de øvrige er militære. For mer informasjon se www.forsvaret.no.

Overingeniør – Luftvern

Avdelingens ansvarsområde:

Systemfagavdelingen har som hovedoppgave å sikre forsvarlig forvalting av Forsvarets luftvernmateriell.  Dette omfatter blant annet utarbeidelse av kosteffektive kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner, bidra til etablering av leveranseavtaler med Luftforsvaret, understøtte prosjekter ved anskaffelser og utøve teknisk fagmyndighet.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Utarbeidelse av forskrifter om inspeksjoner, feilfinning og reparasjoner
 • Delta i utarbeidelse og ajourhold av tekniske manualer og direktiver
 • Bidra til konfigurasjonsstyring samt oppfølging av dokumentasjon og rapporter
 • Bidra med spesifikasjoner i forbindelse med materialanskaffelser i prosjekter, oppgradering og modifikasjoner.
 • Delta i internasjonalt materiellsamarbeid.

  Forsvaret er under omstilling og endringer i arbeidsoppgaver vil kunne forekomme.

Kvalifikasjonskrav: 

 • Du må ha relevant utdanning fra universitet/høyskole (bachelor/tilsvarende).  Det er ønskelig at du har kunnskap innen antenneteori, signalbehandling og/eller mikrobølge/RF. Erfaring innen relevante fagområder vil bli vektlagt.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring, vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning. Det en fordel om du har kunnskap om Forsvaret eller NATOs organisasjon.
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk, gode samarbeidsevner, god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 58 til 65 (for tiden kr 476.800 til kr 542.900 brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Overingeniør Luftvern” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 13.11.2013.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).