Stillingsannonser

Vi søker Daglig leder med genuin interesse for organisasjonsarbeid

Av 26. november 2013 Ingen kommentarer
Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig bransjeorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet. Allerede er det installert over 700 000 varmepumper i Norge og varmepumper bidrar med over 7 TWh fornybar energi i det norske energisystemet. Det omsettes varmepumper for 3 milliarder kroner årlig og bransjen sysselsetter 3 000 personer.NOVAP er eid av sine rundt 40 hovedmedlemmer som omfatter så godt som alle importørene og andre betydelige aktører i bransjen. NOVAP har i tillegg en godkjenningsordning for forhandlere og det er i dag over 400 som har fått kvalitetsstempelet NOVAP-godkjente forhandler. Videre er NOVAP Norges største eksamensenter for F-gass kurs, som er en statlig godkjenningsordning for alle som skal montere eller ha service på airconditioning/varmepumper. For mer informasjon se www.novap.no

Daglig leder med genuin interesse for organisasjonsarbeid

 NOVAP øker aktiviteten og søker etter en ny daglig leder med genuin interesse for organisasjonsarbeid.

Stillingens ansvarsområde

 • Profilere NOVAP mot politiske myndigheter og andre beslutningstakere
 • Utstrakt samarbeide med andre organisasjoner for å finne synergier og felles samarbeidsplattformer
 • Lede informasjonsarbeidet mot media og forbrukere
 • Ha overordnet ansvar for kursvirksomheten til NOVAP
 • Økonomisk styring av foreningen
 • Personalansvar

 Ønsket erfaring og kvalifikasjoner

 • Genuin interesse for organisasjonsarbeid
 • Kontaktskapende og dynamisk
 • Evne til å få fokus på bransjen i media og i det politiske landskapet
 • Faglig tyngde/sterke analytiske evner
 • Dybdekunnskap til varmepumper og VVS er ingen forutsetning
 • God økonomisk forståelse
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Noe reisevirksomhet må påregnes

Du tilbys

 • Spennede utfordringer innen kommunikasjon, PR og organisasjonsarbeide
 • En stilling der du fremmer energieffektive løsninger og bidrar til miljøet
 • Meget dyktige og engasjerte medlemmer og kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser

Vil du høre mer om denne spennende muligheten er du velkommen til å kontakte rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad i Link International på telefon 906 59 283. Søknad med CV, vitnemål og attester merkes «DL NOVAP» og sendes til bragstad@linkinternational.no innen 13.12.2013.