Stillingsannonser

Gresvig AS søker IT sjef

Av 9. desember 2013 Ingen kommentarer

Gresvig AS har bedt oss om å rekruttere en ny IT sjef. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med kandidater med IT sjef bakgrunn eller kvalifikasjoner og gjerne også med erfaring fra kjededrift. For mer informasjon om stillingen, kontakt Terje Einertsen tlf. 908 39 893.

Gresvig konsernet består av de to forretningsområdene Sport og Tekstil.

Med kjedene G-Sport, G-MAX og Intersport innenfor divisjon Sport er selskapet ledende innen det norske markedet for sports- og fritidsutstyr. Innen divisjon Tekstil forvalter Voice Norge AS kjedene Boys of Europe, Match og VIC. De til sammen ca. 500 kjedebutikkene representerer til sammen en samlet butikkomsetning på ca 5,7 milliarder kroner.

Gresvig har som mål å være den ledende aktøren med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten. Selskapet har tilbudt mennesker opplevelser og en sporty fritid i over 100 år.

Langsiktige relasjoner til forbrukere, kjede- medlemmer, leverandører, medarbeidere og samarbeidspartnere skal bidra til lønnsomhet for forhandlerne i konsernet.

Gresvig Retail Group AS er eiet av ONS Invest AS

Gresvig søker IT sjef med erfaring fra kjededrift

 Gresvig ønsker nå å styrke bemanningen i avdelingen for IT Service Management (ITSM). ITSM skal sørge for en kostnadseffektiv, styrt og stabil IT drift som sikrer at varer blir levert, salg kan avsluttes og ansatte får utført sine daglige oppgaver til kundens beste.

Ansvar

 • Stillingen inngår i IT avdelingens ledergruppe som har et kollektivt ansvar for å utvikle, implmentere og forvalte selskapets IT systemer, -strategi og -budsjett.
 • Stillingen er ansvarlig for all drift av IT, herunder ansvarlig for at interne og eksterne tjenesteytere til ansvarsområdet leverer i henhold til brukernes forventninger og i tråd med etablerte avtaler.
 • Stillingen er ansvarlig for budsjett- og resultatoppfølging innenfor sitt område.

Arbeidsoppgaver

 • Aktiv bidragsyter i IT avdelingens ledergruppe
 • Planlegge, utarbeide, implementere og følge opp årsplaner, strategier og budsjetter innenfor sitt område
 • Etablere og videreutvikle et rammeverk med optimale prosesser og -rutiner som sikrer IT tjenester i tråd med selskapets behov
 • Sikre at ITSM avdelingens medarbeidere, leverandører, driftspartnere og andre leverer tjenester i henhold til avtale og forventning
 • Lede, inspirere og utvikle ITSM avdelingens medarbeidere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere IT faglig utdanning
 • Lang ledererfaring fra teknisk implementering og IT drift
 • Lang erfaring og dokumenterte resultater fra forhandlinger og avtaleforvaltning
 • Lang erfaring med å lede og utvikle IT medarbeidere med ulike kompetanseprofiler i samme team
 • Kjennskap til- og erfaring med relevante standarder, rammeverk og metoder for dokumentasjon, implementering og forvaltning av IT rutiner og IT prosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne med spesielt fokus på å kunne presentere kompleks fagterminologi på en forståelig måte

Personlige egenskaper

 • Kundeorientert
 • En personlighet som bygger tillit og troverdighet, sprer entusiasme og skaper engasjement i samspillet med andre mennesker
 • Praktiserer en fremoverlent arbeidsmetode og en målrettet tilnærming til alle oppgaver
 • Har stor vilje til å dele kunnskaper og erfaringer med andre
 • Er resultatorientert
 • Er opptatt av egen utvikling

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for både faglige og personlige utfordringer
 • Konkurransedyktige lønns- og personalkjøpsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø i en bransjeledende bedrift

Aktuelle kandidater vurderes og innkalles til intervju fortløpende. Eventuelle spørsmål til stillingen kan rettes til Rekrutteringsansvarlig – Terje Einertsen, tlf. 908 39 893.