Stillingsannonser

Sjef IKT-arkitektur i Forsvaret (Kolsås)

Av 19. desember 2013 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse og forvaltning av materiell i Forsvaret, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). FLO IKT-kapasiteter har ca 330 ansatte med hovedkontor på Kolsås og enheter på Kjeller og Haakonsvern. Divisjonen har fagansvar for IKT og skal fremskaffe og forvalte sikker IKT til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret, nasjonalt og internasjonalt.
Divisjonen representerer et høyt kvalifisert faglig miljø med utfordrende oppgaver i investerings¬prosjekter og forvaltning av IKT. For ytterligere informasjon om Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no

Sjef IKT-arkitektur i Forsvaret (Kolsås)

Ved FLO IKT-kapasiteter er det ledig fast stilling som sjef for IKT-arkitektur i Forsvaret. Stillingen som seksjonssjef tilhører avdelingen for IKT-arkitektur og -sikkerhet. Avdelingen har 30 ansatte, hvorav seks inngår i seksjon for IKT-arkitektur.

Seksjonen har ansvar for en helhetlig IKT-arkitektur som understøtter Forsvarets virksomhet og styrer den teknologiske utviklingen. Dette innebærer ansvar for rammeverk, arkitektur­verktøy og arbeidsprosesser samt et utstrakt samarbeid med Forsvarets IKT-miljøer, NATO og industrien.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede, planlegge, følge opp og rapportere seksjonens virksomhet
 • Lede utvikling og forvaltning av rammeverk, metode, verktøy og styringsprosesser relatert til den tekniske IKT-arkitekturen
 • Følge med i utviklingen av IKT-arkitektur og sørge for at seksjonen innehar nødvendige ressurser og kompetanse for å løse pålagte oppgaver
 • Delta i utredningsarbeid internt og eksternt knyttet til nye og eksisterende sikre IKT-tjenester
 • Delta i interne og eksterne arbeidsgrupper, fagkonferanser, utvalg og møter

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du må ha utdanning som ingeniør/bachelor med relevant fagkrets
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Det er ønskelig at du har ledererfaring. (For stillingen som seksjonssjef)
 • Kunnskap om NATO Architecture Framework (NAF) og The Open Group Architecture Framework (TOGAF) er en fordel
 • Gode samarbeidsevner på tvers av fagmiljøer, god vurderingsevne og evne til helhetsoversikt
 • Du bør være godt teknologisk oppdatert og være i stand til å tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi kontinuerlig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Søkere til stillingen må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

 Vi tilbyr:

 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver i et høyt kvalifisert faglig miljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling internt og eksternt
 • Lønn iht Statens lønnsregulativ, senioringeniør kode 1181, ltr. 70-80 (kr 601 600 til kr 764 500 brutto pr år).  Spesielt kvalifiserte søkere til seksjonssjefsstillingen kan vurderes opp til ltr 82 som utgjør kr 808 400 brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid. Betalt overtid i henhold til gjeldende regler
 • Forsvaret har gode låne-, pensjons- og velferds­ordninger.
 • På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansattes barn

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Komplett søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes ” Sjef IKT-arkitektur” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist er 20.01.2014.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).