Stillingsannonser

Senioringeniør – anskaffelse av våpensystemer

Av 20. februar 2014 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og varer via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon for Landkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for landbasert materiell som for eksempel kjøretøy og våpen. FLO Landkapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter. Divisjonen har ca 200 ansatte. Divisjonen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Lillehammer og Elverum.

Senioringeniør våpensystemer

Ved FLO Landkapasiteter/Tekniskavdelingen/Våpenseksjonen er det ledig prosjektstilling senioringeniør kode 1181 – koordinator, for inntil 4 års varighet med mulighet for forlengelse og eventuell fast tilsetting.

Våpenseksjon har til enhver tid flere pågående prosjekter innenfor områdene våpensystemer. Dette er alt fra anskaffelse av håndvåpen til tungt feltartilleri. Som følge av den teknologiske utviklingen, og det økte trusselbildet i Forsvarets operasjonsområder, er det behov for å anskaffe materiell som øker sikkerheten for avdelingene og den enkelte soldat.
Stillingens ansvarsområde

 • Koordinere, lede og saksbehandle innen investeringsprosjekter våpensystemer med fokus på
  System Engineering oppgaver.
 • Koordinere metodeanvendelse i forvaltningen av våpenporteføljen til FLO Landkapasiteter.
 • Stillingen kan innebære en del reisevirksomhet i utlandet.

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingene kreves relevant utdannelse fra universitet eller høyskole på masternivå innen logistikk eller realfag, eller teknisk økonomisk retning.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Stillingene krever gode samarbeidsevner med ulike fagmiljøer, god vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt.
 • Stillingene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det kreves god kunnskap om bruk av EDB som arbeidsverktøy.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig. 

Vi tilbyr

 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver i et høyt kvalifisert faglig miljø.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling internt og eksternt.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 65-70 fra kr 548.700,- til kr 601.600,- brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid. Betalt overtid i henhold til gjeldende regler.
 • Som ansatt i Forsvaret blir du også medlem av Statens pensjonskasse, en av Norges beste
  pensjonsordninger med blant annet mulighet for gunstig låneordninger.
 • På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansattes barn.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Komplett søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes ” Senioringeniør våpensystemer” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist er 15.03.2014.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).