Stillingsannonser

Vil du bidra i anskaffelsen av noen av verdens mest avanserte stridskjøretøyer?

Av 20. februar 2014 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for alt materiell i Forsvaret fra anskaffelse til avhending. FLO leverer også et bredt spekter av tjenester; fra transport av personell og varer via avansert databehandling til teknologisk rådgivning. Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og er representert over hele landet. Divisjon for Landkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet for landbasert materiell som for eksempel kjøretøy og våpen. FLO Landkapasiteter er også en viktig bidragsyter i Forsvarets materiellinvesteringsprosjekter. Divisjonen har ca 200 ansatte. Divisjonen er lokalisert på Kolsås i Bærum og avdelingen er for øvrig representert på Lillehammer og Elverum.

Vil du bidra i anskaffelsen av noen av verdens mest avanserte stridskjøretøyer?

Ved FLO Landkapasiteter/Stridskjøretøyavdelingen er det ledig prosjektstilling som overingeniør kode 1087. Prosjektstillingen lyses ut med varighet inntil 4 år og vil hovedsakelig være knyttet til prosjekt 5436 Nye Kampvogner.

Stridskjøretøyavdelingen er organisert under FLO Landkapasiteter, og er ansvarlig for å ivareta materiellsikkerhet og teknisk understøttelse av Forsvarets pansrede strids- og støttekjøretøyer. Dette omfatter også å støtte anskaffelser i Forsvaret med teknisk og logistisk kompetanse innenfor fagområdet. Tjenestested er Kolsås i Bærum kommune.
Stillingens ansvarsområde

Stillingsinnehaver skal utføre saksbehandling knyttet til informasjonshåndtering og tilrettelegging av logistikk som del av anskaffelser og driftssetting av pansrede strids- og støttekjøretøyer.

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingen kreves utdannelse fra universitet eller høyskole på lavere nivå innen teknisk-økonomiske fag, logistikk eller tilsvarende relevant fagfelt.
 • Det er krav til minimum 3 års relevant arbeidserfaring.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Stillingen krever gode samarbeidsevner med ulike tekniske fagmiljøer, god vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt.
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det kreves god kunnskap om bruk av EDB som arbeidsverktøy.
 • Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

Det må påregnes kortere tjenestereiser på inntil 30 dager i inn- og utland.

Vi tilbyr

 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver i et høyt kvalifisert faglig miljø.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling internt og eksternt.
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 62-66 fra kr 518.500,- til kr 558.600,- brutto pr år.
  Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid. Betalt overtid i henhold til gjeldende regler.
 • Som ansatt i Forsvaret blir du også medlem av Statens pensjonskasse, en av Norges beste
  pensjonsordninger med blant annet mulighet for gunstig låneordninger.
 • På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansattes barn.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Komplett søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes ” Overingeniør stridskjøretøy” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist er 15.03.2014.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).