Stillingsannonser

Ingeniør – Avionikk

Av 24. februar 2014 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon / Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (herunder fly, helikopter, UAV). Divisjonen har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm), og har ca. 230 ansatte. Av disse er ca. 40% sivilt personell, mens de øvrige er militære.

Avionikkavdelingen, som en del av Divisjon for Luftkapasiteter, understøtter blant annet de store prosjektene som skal fornye deler av Luftforsvarets flypark. I den forbindelse søker vi nå etter

Ingeniør – Avionikk

I Avionikkavdelingen – seksjon for kraftforsyning, integrasjon og programvare, er det nå en ledig stilling som overingeniør – fast tilsetting.

Avionikkavdelingen er tillagt det overordnede fagansvar (luftdyktighetsansvar) for all avionikk og flyrelatert våpenmateriell i Forsvaret. Du vil arbeide med varierte og selvstendige oppgaver på det mest moderne tekniske materiellet som er innen luftfart, med kompetanseoppbygging innen spesielle områder.

Stillingens arbeidsoppgaver og fagområder:

 • Tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av flymateriell
 • Tekniske løsninger, utarbeide flymodifikasjoner
 • Tekniske forskrifter og tekniske spesifikasjoner
 • Initiere anskaffelser
 • Utstrakt samarbeid med fagmiljøer i våre samarbeidsland
 • Jobbe med store nasjonale og internasjonale prosjekter

Kvalifikasjonskrav: 

 • Godkjent utdannelse fra universitet/høgskole, ingeniørhøyskole (3 år) innen elektronikk/teleteknikk/data eller annen relevant fagkrets
 • Det er ønskelig med erfaring fra selvstendig ingeniørmessig arbeid relatert til fagfeltet
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Nato Secret/Hemmelig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Strukturert
 • God formuleringsevne
 • God vurderingsevne
 • Evne til å se helheten

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 58 til 65 (for tiden kr 476.800 til kr 542.900 brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Overingeniør KIP” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 21. mars 2014.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.