Stillingsannonser

Ingeniør til driftsstøtte for nye kampfly og redningshelikopter

Av 24. februar 2014 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon ved Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (bl.a. fly, helikopter, UAV), har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm) og har ca 230 ansatte, hvorav ca. 40% er sivilt personell, de øvrige er militære.

Avionikkavdelingen, som en del av Divisjon for Luftkapasiteter, understøtter blant annet de store prosjektene som skal fornye deler av Luftforsvarets flypark. I den forbindelse søker vi nå etter en senioringeniør.

Ingeniør til driftsstøtte for nye kampfly og redningshelikopter

I Avionikkavdelingen – seksjon for Kommunikasjon, Navigasjon, Automatic Flight Control og Instrument er det nå ledig stilling som senioringeniør, kode 1181 – for midlertidig tilsetting i 4 år med mulighet for forlengelse evt. fast tilsetting.

Avionikkavdelingen er tillagt fagansvar og luftdyktighetsansvar for all avionikk og flyrelatert våpenmateriell i Forsvaret. Seksjon for ”Kommunikasjon, Navigasjon, Automatic Flight Control Systemer (AFCS) og Instrument” (KNIF) jobber spesielt med det utstyret piloten trenger for å operere fartøyet i luftrommet. Seksjonen har også ansvaret for de datalinker som brukes i Forsvarets luftmateriell, samt navigasjon og AFCS som brukes i UAV og våpen. Du vil arbeide med varierte og selvstendige oppgaver på det mest moderne tekniske materiellet som er innen luftfart, med kompetanseoppbygging innen fagområdet til seksjonen.

Stillingens arbeidsoppgaver og fagområder:

Arbeidsoppgavene er fordelt mellom støtte til investeringsprosjekter og driftsstøtte. I investeringsprosjekter vil du jobbe som fagressurs mot prosjekter, som for eksempel nye kampfly og redningshelikopter. Driftsstøtte til eksisterende luftfartøy dreier seg i stor grad om det følgende:

 • Tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell
 • Tekniske løsninger, utarbeide modifikasjoner 
 • Tekniske forskrifter og tekniske spesifikasjoner 
 • Initiere modifikasjoner/anskaffelser  
 • Utstrakt samarbeid med fagmiljøer i våre samarbeidsland 
 • Jobbe med store nasjonale og internasjonale kunder.  

Kvalifikasjonskrav: 

 • Godkjent sivilingeniørutdannelse fra universitet/høgskole innen f.eks avionikk, automasjon, radiokommunikasjon, måleteknikk, elektro/data eller annen relevant fagkrets
 • Erfaring fra selvstendig ingeniørmessig arbeid relatert til flymodifikasjoner innen avionikkfeltet vil bli spesielt vektlagt.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for NATO Secret/Hemmelig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Strukturert
 • God formuleringsevne
 • God vurderingsevne
 • Evne til å se helheten

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 58 til 72 (for tiden kr 476.800 til kr 627.100,- brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse

Arbeidssted er på Kjeller ved Lillestrøm i Skedsmo kommune. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.
Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Senioringeniør KNIF” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 21. mars 2014

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.