Stillingsannonser

Vil du jobbe med dagens og fremtidens mest avanserte luftsystemer?

Av 24. februar 2014 Ingen kommentarer
Forsvarets logistikkorganisasjon / Divisjon for Luftkapasiteter er Forsvarets tekniske fagmyndighet på luftmateriell (herunder fly, helikopter, UAV). Divisjonen har ansvaret for de aller fleste nyanskaffelser til Luftforsvaret og har systemansvar for alle materiellsystemer i Luftforsvaret. Divisjonen er lokalisert på Kjeller (Lillestrøm), og har ca. 230 ansatte. Av disse er ca. 40% sivilt personell, mens de øvrige er militære.

Avionikkavdelingen, som en del av Divisjon for Luftkapasiteter, understøtter blant annet de store prosjektene som skal fornye deler av Luftforsvarets flypark. I den forbindelse søker vi nå etter en senioringeniør.

Vil du jobbe med dagens og fremtidens mest avanserte luftsystemer?

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon/Luftkapasiteter/ Avionikkavdelingen – seksjon for kraftforsyning, integrasjon og programvare er det ledig stilling som senioringeniør kode 1181– for midlertidig tilsetting i 4 år med mulighet for forlengelse, evt. fast tilsetting. Arbeidssted er på Kjeller ved Lillestrøm i Skedsmo kommune.

Avionikkavdelingen er tillagt det overordnede fagansvar (luftdyktighetsansvar) for all avionikk og flyrelatert våpenmateriell i Forsvaret. Du vil arbeide med varierte og selvstendige oppgaver på det mest moderne tekniske materiellet innen luftfart, med kompetanseoppbygging innen spesielle områder.

Stillingens arbeidsoppgaver og fagområder:

 • Tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell 
 • Tekniske løsninger, utarbeide modifikasjoner  
 • Tekniske forskrifter og tekniske spesifikasjoner 
 • Initiere modifikasjoner/anskaffelser  
 • Utstrakt samarbeid med fagmiljøer både i Forsvaret, og i våre samarbeidsland 
 • Jobbe med store nasjonale og internasjonale leverandører 

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves godkjent sivilingeniørutdannelse fra universitet/høgskole innen f.eks avionikk, elektro/data eller annen relevant fagkrets
 • Erfaring fra selvstendig ingeniørmessig arbeid relatert til flymodifikasjoner innen avionikkfeltet vil bli spesielt vektlagt.
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for NATO Secret/Hemmelig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • Strukturert
 • God formuleringsevne
 • God vurderingsevne
 • Evne til å se helheten

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 58 til 72 (for tiden kr 476.800 til kr 627.100,- brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.

Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ” Senioringeniør KIP” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 21. mars 2014

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).