Stillingsannonser

Har du ledererfaring fra kuldebransjen eller tilstøtende bransje?

For GK Norge AS, søker vi Avdelingsleder Kulde, region Oslo.

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg.Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst – til dagens ca. 1750 ansatte, med en omsetning på ca. 3,3 milliarder kroner. Vi er tilstede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark.

Inneklima i nye- og eksisterende næringsbygg er GKs kjerneområde. Vi tilbyr tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere, – i hele byggets livssyklus.

Vi har teknisk kompetanse på høyeste nivå innen fagområdene: ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, vannbårne energisystemer, og energi.

 

Vi søker

en resultatfokusert og kundeorientert avdelingsleder for GK Oslo sin kuldeavdeling. Vi holder til i nye lokaler ved vårt hovedkontor i Miljøhuset sentralt på Ryen. Avdelingen består av 12 ansatte med teknikere og ingeniører. Vi leverer entrepriser, service og vedlikehold av komfortkjøling, varmepumper og kuldeprodukter. Våre kunder er hovedsakelig innen større offentlige og private bygninger i Oslo. Avdelingen omsetter for ca. 50 millioner og vi søker en som kan bidra til ytterligere vekst.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er operativ med fokus på kunder, økonomi, produksjon, organisasjon og personalledelse. Viktige oppgaver vil blant annet være:

 • Lede og utvikle avdelingen gjennom målsetninger, budsjetter og markedsplaner.
 • Følge opp den løpende planlegging og drift, samt påse at avdelingens samlede ressurser utnyttes rasjonelt.
 • Sørge for god kontakt, informasjon og samarbeid mellom ansatte internt i avdelingen og de ulike avdelingene.
 • Bidra til personlig utvikling av ansatte i avdelingen. Gjennomføre, registrere og følge opp årlige mål- og utviklingssamtaler.
 • Følge opp og bistå prosjektledere og serviceteknikere mht. tilbud, anbud og prosjekter. Følge opp ferdigmelding av prosjekter.
 • Sørge for at arbeidet utføres iht. kvalitetssikringsplaner og systemer. Gjennomføre oppgaver iht. lover og forskrifter, risikovurderinger HMS samt kvalitetssystem.
 • Forestå nødvendig opplæring av ansatte og innleid personell i bedriftens kvalitets,- og HMS-system, arbeidsmetoder og bedriftskultur. Påse at arbeidet gjennomføres i henhold til kvalitets,- og HMS-system.
 • Identifisere og dokumentere avdelingens største avvik fra operative mål (handlingsplan, budsjett og daglig drift).

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis ingeniørbakgrunn, gjerne fagkunnskap fra VVS/kulde/elektro.
 • Gjerne ledererfaring fra kuldebransjen eller tilstøtende bransje

Egenskaper:

 • Nøyaktig, strukturert og selvgående
 • Utadvendt lagspiller
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Økonomisk forståelse
 • Resultatorientert, kremmer

Vi tilbyr:

 • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystemer for oppfølging av avdelingen
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning

For mer informasjon og evnetuelt avtale om intervju, kontakt rekrutteringsrådgiver i Link International Norge AS:

Terje Strøm, tlf 911 44 511

Send kortfattet søknad merket «Avdelingsleder kulde GK Oslo» med vedlagt CV i word eller pdf format til strom@linkinternational.no