Stillingsannonser

Overingeniør nettverk og nettverksteknologi – Kolsås

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse av materiell i Forsvaret, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).  FLO har ca 3000 ansatte og er organisert i syv divisjoner. Divisjon for IKT-kapasiteter har ca 330 ansatte med hovedkontor på Kolsås og enheter på Kjeller og Haakonsvern. Divisjonen er tillagt fagansvar for IKT og skal fremskaffe sikker IKT til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret, nasjonalt og utenlands.  Divisjonen representerer et høyt kvalifisert faglig miljø med utfordrende oppgaver i investeringsprosjekter av IKT.

For ytterligere informasjon om Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no

Overingeniør nettverk og nettverksteknologi – Kolsås

 Er du interessert i å jobbe i et av landets mest spennende nettverksmiljø?

Ved FLO IKT-kapasiteter, seksjon Tjenestenett er vi for tiden 19 ansatte som primært jobber med ulike IP-baserte kommunikasjonssystemer i Forsvaret. Nå søker vi deg som er faglig interessert i kommunikasjonsteknologi til å fylle vår ledige stilling som overingeniør. Du skal jobbe innen hele seksjons virksomhetsområde, med hovedfokus på IP-teknologi innenfor LAN/WAN.

Seksjonen utvikler, implementerer og ivaretar kommunikasjonssystemer for hele Forsvaret. Dette inkluderer alt fra stasjonær infrastruktur, mobile løsninger (fartøy, kjøretøy, fly) i inn og utland og helt ut til soldat i felt. Forsvaret samarbeider tett med store aktører i industrien for å kunne utnytte ny teknolog, vi søker derfor en person som er faglig oppdatert, nysgjerrig på nye løsninger og hvordan Forsvaret kan nyttiggjøre seg disse.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle nettverksløsninger (ruting/svitsjing teknologi) på alle Forsvarets plattformer
 • Delta i alle faser av anskaffelses- og utviklingsprosjekter
 • Rådgi andre deler av Forsvaret innenfor fagområdet.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha utdanning som ingeniør/bachelor eller tilsvarende med relevant fagkrets og minimum 3 års erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av komplekse IT infrastrukturløsninger.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring, vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med en sertifisering (CCNP/CCNA fra Cisco) eller lignende.
 • Det er ønskelig med kunnskap om Forsvarets organisasjon.
 • Søkere til stillingen må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

Personlige egenskaper:

Du må ha gode analytiske evner og evne til å se helheten i IKT-infrastrukturer.

Du er godt teknologisk oppdatert og evner å tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi kontinuerlig. Videre er du god til å samarbeide, samt kunne arbeide selvstendig.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø som er tilrettelagt for personlig og faglig utvikling og med mulighet for sertifiseringer.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet til å påvirke Forsvarets valg av kommunikasjonsløsninger .
 • Lønn iht Statens lønnsregulativ, overingeniør kode 1087, ltr 57 – 70 (kr 473 400 til kr 601 600 brutto pr år). Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse.  For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid. Betalt overtid i henhold til gjeldende regler
 • Forsvaret har gode låne-, pensjons- og velferds­ordninger.
 • På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansattes barn.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Komplett søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes ” Overingeniør nettverk og nettverksteknologi” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist er 24.04.2014.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).