Stillingsannonser

Vil du jobbe med samband og kommunikasjon for Sjøforsvaret?

Forsvarets logistikkorganisasjon /Maritime kapasiteter (FLO/MARKAP) har som oppgave å forvalte eierskapet for Forsvarets maritime systemer. Hovedfokus er å styrke Forsvarets operative evne ved å levere, drifte, vedlikeholde og utvikle Forsvarets systemer. Dette innebærer blant annet anskaffelse/prosjektering, system- og fagansvar, kvalitetssikring, samt avhending. FLO/MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon. Sjøforsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansebehovet er høyt. Det er muligheter for utvikling av egen kompetanse.

Vil du jobbe med samband og kommunikasjon for Sjøforsvaret?

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter/Våpen og Sensoravdelingen på Haakonsvern er det ledig stilling som Senioringeniør kode 1181.
Stillingen inngår i Kommando og kampledelsesseksjonen ved FLO/MARKAP VSA.

Stillingens arbeidsoppgaver og fagområder:

 • Utredning og teknisk saksbehandling i forbindelse med drift, prosjekt og/eller anskaffelse av kommunikasjonssystemer/løsninger
 • Utredning og saksbehandling på spesialistnivå i forbindelse med test og utvikling av kommunikasjonssystemer for drift og prosjekt innenfor alle strukturelementer
 • Saksbehandling på spesialistnivå i forbindlese med test og utvikling av nye løsninger for å sikre ivaretakelse av informasjonssikkerhet i Forsvarets kommunikasjonssystemer
 • Støtte i forbindelse med planlegging, testing og utvikling av kommunikasjonssystemer
 • Saksbehandling ifm levetidsoppfølging herunder drift, vedlikehold og anskaffelse innen seksjjonens ansvarsområde


Kvalifikasjonskrav: 

 • Bachelor – studieretning telematikk/elektronikk/automasjon/data eller tilsvarende
 • Ønskelig med Masterutdanning – studieretning telematikk/elektronikk/automasjon/data eller tilsvarende
 • Det kreves minimum 3 års relevant erfaring
 • Det vil være en fordel med spesialist- eller etterutdanning i ett eller flere fagfelt samband/kommunikasjonsløsninger
 • Annen utdanning og relevant erfaring vil kunne kompenseres for eventuell manglende formell utdanning
 • Stillingen fordrer god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i både norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig


Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljø
 • Strukturert og ryddig


Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 60-72 (for tiden kr 499.200– 627.100,-brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.
Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ”Senioringeniør VSA” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 21. april 2014.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).