Stillingsannonser

Ønsker du å jobbe med prosjektledelse i Forsvaret?

Forsvarets logistikkorganisasjon /Maritime kapasiteter (FLO/MARKAP) har som oppgave å forvalte eierskapet for Forsvarets maritime systemer. Hovedfokus er å styrke Forsvarets operative evne ved å levere, drifte, vedlikeholde og utvikle Forsvarets systemer. Dette innebærer blant annet anskaffelse/prosjektering, system- og fagansvar, kvalitetssikring, samt avhending. FLO/MARKAP er plassert i Bergen ved Haakonsvern orlogsstasjon, og ved Ramsund orlogsstasjon. Sjøforsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansebehovet er høyt. Det er muligheter for utvikling av egen kompetanse.

Ønsker du å jobbe med prosjektledelse i Forsvaret?

Ved Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter/Prosjektavdelingen på Haakonsvern er det ledig stilling som Overingeniør kode 1087.
Stillingen inngår i Skole og SHV (Sjøheimvernet) prosjektseksjonen ved FLO/MARKAP/Posjektavdeling

Stillingens arbeidsoppgaver og fagområder:
Prosjektaktiviteter underlagt Skole og SHV (Sjøheimvernet) prosjektseksjonen, er organisert under prosjektleder for seksjonen.
Seksjonen leder materiellanskaffelser knyttet til Sjøkrigsskolens laboratorieutstyr og navigasjonsopplæringsutstyr, samt Sjøheimvernets struktur.
Videre leder seksjonen en rekke materiellanskaffelser som skal implementeres på Sjøfokrsvarets fartøyer i driftsfasen.

 • Delprosjektleder skal planlegge, gjennomføre og kontrollere pålagte materiellanskaffelser i prosjektseksjonen slik at de oppsatte mål nås innenfor gitte tids-, kvalitets- og kostnadsrammer
 • Videre skal delprosjektleder bistå prosjektleder med å administrere og koordinere prosjektseksjonens ressursinnsats i planleggging og gjennomføring av materiellprosjektene i hht FLO’s kvalitetssystem

  Kvalifikasjonskrav: 
 • Det kreves 3-årig bachelorutdanning innen prosjekt, økonomi eller ingeniørfag
 • Stillingen fordrer god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i både norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring innen prosjektarbeid, og gjerne sertifisert prosjektleder i Forsvaret
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Konfidensielt

  Personlige egenskaper:
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner og god vurderingsevne
 • Strukturert og ryddig

  Vi tilbyr:
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å trene 2 timer pr uke i arbeidstiden

Lønn etter statens lønnsregulativ ltr 60-68 (for tiden kr 499.200– 578.800,-brutto pr år). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Link International ved Yvonne Berg på telefon 414 17 017.
Søknad med CV, vitnemål og attester merkes ”Overingeniør Prosjekt” og sendes tilFLO@linkinternational.no. Søknadsfrist 30. april 2014.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.