Stillingsannonser

Sjef Operative beslutningsstøttetjenester IKT

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse og forvaltning av materiell i Forsvaret, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). FLO har ca 3000 ansatte som er organisert i syv divisjoner. FLO IKT-kapasiteter har ca 330 ansatte med hovedkontor på Kolsås og enheter på Kjeller og Haakonsvern. Divisjonen er tillagt fagansvar for IKT og skal fremskaffe og forvalte sikker IKT til bruk i operativ og daglig virksomhet i Forsvaret, nasjonalt og utenlands. Divisjonen representerer et høyt kvalifisert faglig miljø med utfordrende oppgaver i investerings¬prosjekter og forvaltning av IKT.

For ytterligere informasjon om Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no

Sjef Operative beslutningsstøttetjenester

 Ved FLO Divisjon for IKT-kapasiteter er det ledig fast stilling som seksjonssjef ved Operative beslutningsstøttetjenesteseksjonen i Operative systemavdeling. Avdelingen har ca. 50 stillinger, hvorav 14 stillinger inngår i den aktuelle seksjonen som er lokalisert på Kolsås.

Seksjonens primære ansvarsområde er programvare som brukes til å planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner. Seksjonen bidrar i hele verdikjeden fra idè-utvikling og kravstilling, til fremskaffelse, forvaltning og avhending av løsninger. Programvaren anskaffes dels som hyllevare, dels som utviklingsoppdrag til leverandører og dels som internutvikling.

Programvaren brukes av Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet og felles avdelinger, på alle nivå; fra soldater og spesialister til fots, på fartøy, kjøretøy og våpenplattformer, til løsninger som benyttes i kommandoplasser og hovedkvarter.  Dette betyr at programvaren som anskaffes må kunne tilpasses ulike brukergrupper og kunne utveksle informasjon over både robuste fibernettverk og ustabile radionettverk med dårlig båndbredde.

Arbeidsoppgaver:

Følgende hovedoppgaver tilligger stillingen:

 • Lede, planlegge, følge opp og rapportere seksjonens virksomhet.
 • Drive utredningsarbeid, planlegge og utarbeide forslag til militære IKT-tjenester.
 • Delta i interne og eksterne arbeidsgrupper, fagkonferanser, utvalg og møter.
 • Yte faglig bistand til brukere, funksjonsansvarlige og overordnet koordinerings-ansvarlig i Forsvaret, og være rådgiver for FD, Cyberforsvaret, FLO og kunder innen fagområdet.
 • Foreslå standarder innen fagområdet, og utarbeide faglige bestemmelser og retningslinjer for anvendelse av teknologi, utvikling og anskaffelse av IKT-tjenester i Totalforsvaret.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha 3-årig utdanning som ingeniør/bachelor eller tilsvarende med relevant fagkrets og minimum 5 års relevant erfaring.
 • Det er ønskelig med ledererfaring.
 • Du må beherske engelsk muntlig og skriftlig.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Personlige egenskaper:

Stillingen krever at du kan samarbeide med ulike fagmiljøer og det er vesentlig at du har helhetsoversikt. Du bør være godt teknologisk oppdatert og være i stand til å tilegne deg kunnskap om ny og endret teknologi kontinuerlig.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Interessante og krevende arbeidsoppgaver i et dynamisk arbeidsmiljø med høy aktivitet..
 • Stillingen avlønnes iht Statens lønnsregulativ, senioringeniør kode 1181, ltr. 70-80 (kr 601 600 til kr 764 500 brutto pr år). Spesielt kvalifiserte søkere kan vurderes opp til ltr. 82 som utgjør kr 808 400. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Betalt overtid i henhold til gjeldende regler
 • Forsvaret har gode låne-, pensjons- og velferds­ordninger.
 • På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i egen barnehage for ansattes barn.

Link International Norge AS bistår oss i denne ansettelsesprosessen. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

Komplett søknad på norsk med CV, vitnemål og attester merkes ”Sjef Operative beslutningsstøttetjenester” og sendes til FLO@linkinternational.no. Søknadsfrist er 27.04.2014.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.  Forsvaret er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).