Stillingsannonser

Elektro/elkraft utdannelse og erfaring som anleggsleder eller prosjekteringeniør?

For oppdragsgiver søker vi anleggsledere og prosjektingeniører i østlandsområdet. Arbeidet er turnusorientert 7 dager arbeid og 7 dager fri, eventuelt ordinær 5 dagers arbeidsuke hvis ønskelig og avstand til anlegget gjør det mulig.

Arbeidsoppgaver anleggsleder:

 • Sikre at prosjektet har nødvendige ressurser på rett sted til riktig tid
 • Formidle daglige oppgaver og prioriteringer klart og effektivt til prosjektmedarbeidere
 • Gi tilbakemeldinger på prestasjon og fremdrift
 • Samarbeide med teamleder om utvikling og oppfølging av prosjektmedarbeidere
 • Ansvarlig for egen og prosjektmedarbeideres produktforståelse og avtalekunnskap
 • Rapportere prosjektstatus regelmessig i henhold til interne krav og kundekrav
 • Sikre løpende fakturering i henhold til avtale med kunde og interne krav
 • Sikre god kundeoppfølging i forhold til endringer og fremdrift
 • Kvalitetssikre prosjektgjennomføringen

Arbeidsoppgaver prosjekteringsingeniør:

 • Samarbeide med teamleder om utvikling og oppfølging av prosjektet
 • Prosjektering av tekniske løsninger
 • Utføre beregninger
 • Kvalitetsikre installasjoner i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 • Rapportere prosjektstatus regelmessig i henhold til interne krav og kundekrav
 • Kvalitetssikre prosjektgjennomføringen

Personlige egenskaper: 

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Proaktiv og selvdreven
 • Ansvarsbevisst

Utdannelse og erfaring: 

 • Teknisk utdannelse innen elektro og/eller elkraft
 • Erfaring fra ledelse av prosjekter
 • Erfaring i økonomisk oppfølging
 • Gode PC-kunnskaper

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rekrutteringsrådgiver i Link International Norge AS:

Terje Strøm, tlf 911 44 511

Kortfattet søknad på norsk med vedlagt CV sendes til: strom@linkinternational.no