Stillingsannonser

Senior Prosjektleder Byggautomasjon

Siemens Divisjon Building Technologies er den komplette leverandøren av integrert bygningsteknologi. Vi har oppnådd denne posisjonen gjennom vår styrke som er basert på filosofien om korte leveringstider, høy servicegrad, lav kostnadsstruktur og høy kompetanse i alle ledd. I samarbeid med våre kunder skreddersyr vi løsninger innen bygningskomfort, energieffektivitet, brannovervåking og sikkerhet. Vi bistår i hele verdikjeden fra utarbeidelse av løsning til service og vedlikehold. Vi har 200 medarbeidere og er representert på 14 steder i Norge. BT har en markedsstrategi som innebærer at vi skal jobbe med de største kundene og de største prosjektene i markedssegmentet. Vi vil lykkes med en slik strategi, og har derfor nå behov for å utvide og styrke vår prosjektlederkompetanse. Vi søker Senior Project Manager

 

Ansvaret og arbeidsoppgavene
er prosjektledelse av større oppdrag innen fagområdene nevnt over. Herunder sikre at prosjektene gjennomføres innen avtalte økonomiske, tekniske og framdriftsmessige rammer. Stillingen er også tillagt betydelig ansvar for utvikling av prosjekt og løsninger i salgsfasen, samt deltakelse i kontraktsforhandlinger. Stillingen innebærer stort fokus på samarbeid-, både innad i prosjektet, opp mot kunder, mot leverandører, på tvers av BT regioner og vs toppledelse i BT mm. Arbeidssted er Oslo.
Du har
teknisk utdannelse på høyskole/masternivå. Merkantil utdanning innen økonomi / kontrakt / salg er en fordel. Du har lang erfaring med teknisk prosjektledelse og generell ledelse, og kan vise til dokumenterte gode resultater. Du er godt kjent med bruk av PM@Siemens som  prosjektgjennomførings system. Sertifisering etter PM@Siemens eller andre sertifiseringer er en fordel. Området er kompleks med mange aktører og faktorer som samspiller, så du må kunne se helheten og derigjennom proaktivt belyse potensielle utfordringer. Du må ha evne til å håndtere flere parallelle oppgaver uten å miste oversikt og kontroll. Du vet at man best lykkes ved å skape en positiv team-følelse og prestasjonskultur.
Vi tilbyr
deg ansvar for de største prosjektene som BT noensinne har hatt. I dette ligger det store muligheter for å sette en personlig «fotavtrykk» via et meget viktig bidrag i utviklingen av BT. Implisitt i dette ligger det store muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr i tilegg et miljø som preges av stor faglig tyngde og stolthet, og som preges av en lett og ledig tone med mye humor.

Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest
Kontaktperson: Rekrutteringsrådgiver i Link International Norge AS; Terje Strøm 91144511

Send kortfattet søknad merket «Senior Prosjektleder Siemens BAU Oslo» til: strom@linkinternational.no