Stillingsannonser

Vi søker Salgsingeniør til Siemens Divisjon Industry Solutions – Stavanger/Bergen

Siemens Divisjon Industry Solutions er en total leverandør av løsninger innen energi, automatisering og industriell IT. Vårt service- og engineeringsmiljø skaper energieffektive løsninger og produktivitet for norsk industri. Industry Solutions er til stede over hele landet.

Om stillingen

Som salgsingeniør skal du ha ansvar for salg av produkter innen automatisering, industriell IT, motorer og frekvensomformere til eksisterende og nye kunder. Vårt mål er at vi skal levere løsninger som sikrer merverdi for våre kunder. En viktig oppgave er å være relasjonsbygger og vedlikeholde kundekontakt for å generere mersalg og breddesalg. Stillingen innebærer ansvar for å bidra til avdelingens salgsbudsjett, utarbeide markedsplaner og bistå med markedsføringsaktiviteter. Andre oppgaver vil være å lage egne kundebudsjetter, informere ledelsen om kundeutvikling og gjennomføre presentasjoner av tekniske forslag for å sikre kunders aksept. Du skal håndtere henvendelser fra kunder og gi informasjon om vårt produktspekter, utarbeide løsningsvalg, forestå kalkulasjon, tilbud- og kontraktinngåelse.

Du har/er:

  • høyere teknisk utdanning innen elektrofag
  • salgs- og industrierfaring innen service og/eller prosjekt
  • kjennskap til logistikk og vant til å bruke IT som verktøy
  • tillitsvekkende og utadvendt, og vet selvfølgelig hvordan du skal behandle kunder
  • evnen til å jobbe selvstendig og være initiativrik, og også være preget av en strukturert arbeidsform
  • store krav til kvalitet og pålitelighet, både hos deg selv og hos andre

Vi tilbyr:

et miljø som preges av høy yrkesstolthet og stor faglig tyngde. Du vil stadig kurses i våre innovative løsninger og er en viktig bidragsyter for å bringe ny teknologi til våre kunder. Du vil inngå i et salgsteam hvor vi er opptatt av å utvikle kompetansen til hver enkelt selger i teamet. Det er stor spennvidde i vår leveringskompetanse, og vi vil derfor få mange spennende prosjekter framover. Det er svært gode karriere- og utviklingsmuligheter i Siemens, både i inn- og utland. Som salgsingeniør får du mulighet til å forme din egen hverdag, og vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Ytterligere informasjon

Rekrutteringsrådgiver Terje Strøm tlf 91144511 i Link International Norge AS for mer informasjon

Arbeidssted er Stavanger, eventuelt Bergen